Stockholm Furniture Fair

Studenterna som läser Produktutveckling med möbeldesign ställer årligen ut på Stockholm Furniture Fair.

"Zanine Caldas 100 years" - 2020

Utställningsmonter med möbler och människor

I montern under Stockholm Furniture Fair 2020.

Studenterna som läser Produktutveckling med möbeldesign på Tekniska Högskolan vid Jönköping University hyllade under Stockholm Furniture Fair 2020 den kände brasilianske möbeldesignern Zanine Caldas genom projektet "Zanine Caldas 100 years".

Möbelmässan Stockholm Furniture Fair 2020 pågick den 4-8 februari. Studenter som läser Produktutveckling med möbeldesign-programmet (PUM), samt masterprogrammet i Industriell Design, visade under mässan upp möbler som de skapat, från idé till design och produktion. Dessutom medverkade en grupp studenter från partneruniversitetet Universidade de São Paulo med en möbel och en pall.

TALK ABOUT IT - 2019

Inom design talar vi mycket om behov. Hur tillgodoser vi behov, och för vem? Hur känner vi oss inkluderade eller exkluderade? Studenterna på utbildningen ville jobba med ett tema kring att det finns olika slags behov. I arbetet ingick för grupperna att ta fram en story som på djupet analyserar och reflekterar över olika behov, och om olika grunder till diskriminering. Deras berättelser har använts som inspiration och förmedlas, direkt eller indirekt, genom möblerna som visas upp. Studenterna skapade utifrån temat ”TALK ABOUT IT” sju unika och nyskapande möbler.
Målet har varit att skapa möbler som är vackra, innovativa och funktionella, men som även förmedlar något mer. Studenterna har velat uppmärksamma ett ämne som de tycker är viktigt, och öppna upp för dialog och väcka tankar.

De sju möblerna visades i Greenhouse på Stockholm Furniture Fair 2019 i en monter som studenterna själva har designat och tillverkat.

2020-03-31