Svartvit porträttbild av äldre kvinna

Gunborg O. Janzon, adoptivdotter till Astrid Janzon.

Stiftelsen grundades den 25 juni 2004 och delar årligen ut två stipendier á 75 000 kr vardera i samband med Astrid Janzon Symposium.

Donator: Astrid Janzons adoptivdotter Gunborg O. Janzon.

Stiftelsen ger bidrag till en årlig Astrid Janzon-föreläsning, tema hälsa och hälsovård. Till den bjuds en föreläsare in, företrädesvis med akademisk kompetens och internationella kvalifikationer. Att utses till föreläsare är en heder och ett erkännande av föreläsarens egna insatser och erfarenheter.

Föreläsningen hålls växelvis vid:

  • Hälsohögskolan, Jönköping University
  • Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet
  • Röda Korsets Högskola

I samband med föreläsningen kan också ett seminarium hållas.

I övrigt verkar stiftelsen för sitt ändamål genom att dela ut stipendier, resebidrag och liknande till forskarstuderande inom ämnen med anknytning till psykisk- och somatisk hälso- och sjukvård vid ovan angivna lärosäten.

Astrid Janzons stiftelse förvaltas av SEB Private Banking, SE-106 40 Stockholm. Stiftelsen är öppen för bidrag
(SEB nr 5851-1059415).

Astrid Janzon Stipendium instiftades 2015 och delas ut årligen i samband med Astrid Janzon symposium. Stipendiet är uppdelat på två stipendier à 75 000 SEK vardera.