Smittspridning på ytor sker överallt utan att vi kan se det. Små organismer förökar sig och bygger upp biofilmer. Biofilmer finns på alla ytor och främst ytor i offentliga lunchrum. Produktförslaget ger egen kontroll över smiddspridning av virus och bakterier.

Denna rapport är ett examensarbete där uppgiften är att ta fram ett produktförslag för företaget Engineers Labyrinth AB. Företaget är nystartat som produktutveckla konsumentprodukter. Syftet med arbetet är att produktförslaget ska minska spridningen av bakterier och virus i offentliga lunchrum, som är riktad mot målgruppen arbetande och studenter. Produkten är multifunktionell som kan användas på olika sätt i olika sammanhang och underlättar för medhavd mat till arbetsplats eller skola.

Med studier om hur bakterier och virus lever på offentliga ytor, ger det ett konkret arbete till att forma ett produktförslag. Samt styrka arbetets syfte som ska ge svar på rapportens frågeställningar. Studier som visar hur bakterier och virus på ytor ökar utan att bli klinisk rengjorda. Vilket i efterhand kan påverka människans hälsa senare.

Genom arbetet har designprocess Design Thinking Bootleg följts stegvis från idé till ett möjligt produktförslag. Arbetet har även studerat hur ett bakterier samhälle som kallad biofilmer fungerar på ytor. Observationer genomfördes med ett frågeformulär som gav svar på hur målgruppen gör i dagens läge med medhavd mat. Det kompletteras med intervjuer för att kunna studera hur produkten kan vara till hjälp för målgruppen.

Ett koncept valdes genom en noga designprocess i olika faser, där en förstudie genomfördes fram till ett slutgiltigt produktförslag. En funktionsanalys gjordes utifrån observationer med frågeformuläret, där idén utvecklades mer. Med en enkel prototyp demonstrerades de valda funktionerna.

Arbetet presenteras i en digitalmodell och en enklare 3D-prototyp för företaget. Förhoppningsvis tar företaget Engineers Labyrinth AB vidare idén och utvecklar den till möjlig tillverkning.