09.00 - 09.10

Välkomstanförande
Marie Ernsth Bravell, VD,Hälsohögskolan, Jönköping University

09.10 - 10.10

Astrid Janzon-talare 2022
Nära vård för årsrika - en framtidsspaning

Anna Nergårdh, Hälso- och sjukvårdsexpert

10.10 - 10.30

Kaffe

10.30 - 10.50

Konsten att ligga steget före – preventiv vård för äldre personer
Linda Johansson, docent i hälsa och vårdvetenskap vid Jönköping University

10.50 - 11.10

Digitalisering för Nära Vård – möjligheter och begränsningar ur ett åldrandeperspektiv
Sofi Fristedt, docent i hälsa och vårdvetenskap vid Jönköping University

11.10 - 11.30

Tillsammans mot säkrare läkemedelsbehandling för äldre personer
Malin Holmqvist, doktorand i hälsa och vårdvetenskap på Jönköping University

11.30 - 13.00

Lunch

13.00 - 13.20

Hemrehabilitering - ett personcentrerat arbetssätt som del av ”Nära vård”
Anette Johansson, doktorand på Jönköping University

13.20 - 13.40

Att leva med en demenssjukdom i grannskapet
Elzana Odzakovic, lektor vid Jönköping University

13.40 - 14.00

Vårda dem som vårdar – informell vård och informella vårdgivare till äldre personer
Therése Bielsten, lektor i gerontologi vid Jönköping University

14.00 - 14.20

Hallå - jag bor här! - Reflektioner kring äldres innovationskraft för att driva utvecklingen av det smarta hemmet
Bertil Lindenfalk, doktorand vid Jönköping University

14.20 - 14.40

Kaffe

14.40 - 15.20

Paneldiskussion

· Astrid Janzon-talaren Anna Nergårdh

· Kjell Lindström representerar brukarperspektivet

· Annelie Forsgren, Äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård

· Ulrika Stefanson och Joakim Edvinsson, Region Jönköpings län

· Eleonor Fransson, forskningschef Hälsohögskolan, Jönköping University

· Rachel De Basso, regionråd Region Jönköpings län

15.20 - 15.40

Astrid Janzon-stipendiat 2021

· Charlotte Sahlén Helmer ”Hur kan vi stötta familjer i Neonatalvård att må bättre både på kort och lång sikt?”

· Maria SnögrenMunvård en omvårdnadsåtgärd

15.40 - 15-50

Presentation av 2022 års Astrid Janzon-stipendiat

15.50 - 16.00

Avslutning
Boel Andersson Gäre, professor Jönköping University