Jönköping University medverkar under Almedalsveckan i samverkan med Region Jönköpings län och Jönköpings kommun. Att genom samverkan möta samhällsutmaningar är ett genomgående tema som avspeglar sig i de seminarier som Jönköping University genomför i Almedalen.

Almedalen, foto Region Gotland

För Jönköping University har det sedan starten 1994 varit viktigt att samverka och att göra skillnad – för studenterna, för samarbetspartners, för näringslivet, för regionen och för Sveriges konkurrenskraft.

Därför deltar nu JU tillsammans med Region Jönköpings län och Jönköpings kommun i Almedalen i den gemensamma arenan Mötesplats Jönköpings län. Här är ambitionen att tillsammans synliggöra länet och skapa en attraktiv mötesplats för kunskapsutbyten, opinionsbildning, stärkta relationer och hitta nya dialogytor i för Jönköpings län viktiga frågor. 

Jönköping University är en stark forsknings- och utbildningsmiljö som driver kvalitativ verksamhet i samverkan med många olika samhällsaktörer. Almedalen är en viktig arena som samlar opinionsbildare och beslutsfattare och de nationella, regionala och kommunala perspektiven i viktiga framtidsfrågor som hållbar utveckling, forskning, innovation och tillväxt.