Astrid Janzons symposium arrangeras i samarbete mellan Hälsohögskolan vid Jönköping University, Linköpings universitet och Röda Korsets högskola. Hälsohögskolan arrangerar nästa symposium som äger rum den 25 november 2022.

Astrid Janzon symposium 2022

Temat för Astrid Janzons symposium som ägde rum 25 november 2022 var Nära vård med och för äldre personer. Anna Nergårdh var årets Astrid Janzon-föreläsare, och det går att se hennes föreläsning här.

Astrid Janzon Stipendium

Astrid Janzonstiftelsen utlyser stipendium som hösten 2022 motsvarar totalt 150.000 sek fördelat på två stipendier à 75 000 sek var. Kriterium för att kunna söka stipendiet är att vara forskarstuderande med koppling till Röda Korsets Högskola, Linköpings Universitet eller Jönköping University.Vidare skall forskningen bedrivas inom huvudområdet omvårdnad.

Vid granskning och bedömning används Vetenskapsrådets mall (se bilaga Pdf, 556 kB.). De sökande som tilldelas stipendiet förväntas närvara vid Astrid Janzondagen den 25/11, 2022, vid Jönköping University. Vidare förväntas en presentation av hur stipendiet använts i avhandlingsarbetet vid Astrid Janzondagen vid Linköpings Universitet, november 2023.

Skriftlig ansökan för Stipendiet omgång 2022-2023 skall vara Maria Brovall, maria.brovall@ju.se Jönköping University, tillhanda senast den 1 oktober 2022.

Beslutsgruppen utgörs av;

Catarina Nahlén Bose, Röda Korsets Högskola
e-mail catarina.nahlen.bose@rkh.se

Anna Strömberg, Linköpings Universitet
e-mail anna.stromberg@liu.se

Maria Brovall, Jönköping University
e-mail maria.brovall@ju.se

Kontakt - Astid Janzons stiftelse

Porträttbild av äldre kvinna

Astrid Janzon

Stiftelsen ger bidrag till en årlig Astrid Janzon föreläsning, tema hälsa och hälsovård, till vilken inbjudes en föreläsare, företrädesvis med akademisk kompetens och internationella kvalifikationer. Att utses till föreläsare är en heder och ett erkännande av föreläsarens egna insatser och erfarenheter.

Föreläsningen hålles växelvis vid Medicinska fakulteten vid Linköpings Universitet, Röda Korsets Högskola och Hälsohögskolan, Jönköping University. I samband med föreläsningen kan också ett seminarium hållas.

I övrigt verkar stiftelsen för sitt ändamål genom att utge stipendier, resebidrag och liknande till forskarstuderande inom ämnen med anknytning till psykisk- och somatisk hälso- och sjukvård vid ovan angivna lärosäten.

För mer information kontakta gärna: