Materialhantering är avgörande för en hög effektivitet, produktivitet och lönsamhet i ett företag. Med egendesignade lösningar har den senaste tekniken inom 3D-simulering använts för att effektivisera materialhanteringen på Kitron AB i Jönköping.

Materialhanteringen är en nödvändig och central funktion i ett företag då den har en stor betydelse för effektiviteten, produktiviteten och lönsamheten. Med en effektiv materialhantering ökar möjligheterna för företag att vara konkurrenskraftiga på marknaden. Materialhanteringen är däremot inte värdeskapande och företag strävar därför i största möjliga mån efter att reducera materialhanteringsaktiviteter.

Examensarbetet har genomförts i samarbete med Kitron AB i Jönköping som tillverkar elektronikkomponenter. Studien är genomförd på en av produktionsavdelningarna där syftet var att reducera förluster kopplade till den interna materialhanteringen, främst förluster bestående av tid och lageryta. Därefter har det tagits fram lösningsförslag med fokus på förbättring av materialförsörjning och reducerad lageryta vid produktionen.

Med egendesignade lösningar har den senaste tekniken inom 3D-simulering i Visual Components använts för att ta fram två lösningsförslag på materialförsörjning. Lösningsförslagen syftar till att reducera materialhanteringsförlusterna genom en effektivare materialpresentation där materialet arrangeras nära operatören. Den första lösningen bygger på batchning där materialet levereras till flödesställ vid arbetsstationen. I den andra lösningen kittas materialet ut till arbetsstationen i monteringsordning. Detta medför till en effektivare montering med färre förluster kopplade till materialhanteringsaktiviteter.

Lösningsförslagen har utvärderats utifrån fem parametrar och ett vinnande lösningsförslag har rekommenderats till Kitron AB. Med det rekommenderade lösningsförslaget kan avdelningens yta reduceras med 32,2 % och materialhanteringstiden minska med 44,8 % av en arbetstjänst.

Glöm inte att titta på filmklippet nedan där det finns en 3D-simulering av lösningsförslagen och mer information om examensarbetet!