Returlogistik blir allt mer aktuellt i dagens ”slit och släng”-samhälle. Trots detta är ämnet relativt outforskat, vilket blir tydligt när verksamheters retur- och reklamationsprocesser granskas. Detta examensarbete bidrar till ett mer hållbart samhälle genom ökad kunskap och utveckling inom området.

Långa och komplicerade retur- och reklamationsprocesser är ett uppmärksammat problem som både konsumenter och verksamheter brottas med dagligen. För att möjliggöra förbättringar vid den administrativa hanteringen ämnar detta examensarbete att lyfta fram svårigheter och synliggöra problematiken. Ingen kan göra allt men alla kan göra något och även små förändringar kan generera stora förbättringar! Förhoppningen är att detta tankesätt kan lyftas via studien och inspirera andra att se över sina krångliga returprocesser. Syftet med detta examensarbete är därför att öka kunskapen om effektiva administrativa reklamationshanteringsprocesser.

Examensarbetet inleds med identifiering av faktorer som påverkar effektivitet och utifrån dessa faktorer lyfts diskussion kring hur hantering bör ske för maximal effektivitet. Fartfyllda diskussioner och ett högt arbetstempo bidrar till ett givande utbyte mellan studenterna som genomför studien, och möjliggör därmed att problematiken kring bristfällig returlogistik synliggörs. Genom studien är förhoppningen att fler verksamheter inspireras att, med enkla medel, se över sina returprocesser för att bidra till en utveckling av ett mer hållbart samhälle.

Studien bidrar till ett gynnsamt utformande av reklamationshanteringsprocesser genom ett antal åtgärder. Det identifieras tre områden där förbättringsmöjligheter finns. Dessa innefattar utnyttjande av systemstöd som stödjer verksamheten, arbete med ständiga förbättringar för att fortsatt vara konkurrenskraftiga samt effektivt arbete med returns management för att minska antalet inkomna reklamationer. Dessa faktorer bidrar till ökad kvalitet, vilket leder till färre reklamationer, som i det långa loppet kan bidra till en allt mer hållbar framtid för kommande generationer!