Välkommen att delta vid följande seminarier som ges inom ramen för Högskolan för lärande och kommunikations Humanistiska forum. Är du intresserad av att veta mer om forumet följ den här länken. Seminarieserien är öppen för alla intresserade och det krävs ingen anmälan.

Kommande seminarier

24 April 15:30-17:00

Hur slutar vi frukta data?
Linus Wallin, squad lead och dataingenjör för ett team i AI Lab på Husqvarna, lyfter fram sina iakttagelser om hur etiska och moraliska dilemman kring data hanteras.

Seminariet kommer att genomföras på plats i sal Hc229 på HLK med möjlighet att delta på Zoom: https://ju-se.zoom.us/j/64593642870

31 May 2023, 1:00-2:30 PM

The social embeddedness of the human sciences

Linus Salö is Associate Professor at the Centre for Research on Bilingualism (Stockholm University).

He works within the Vinnova-funded knowledge platform Making Universities Matter and is co-director of Humtank, a national think tank for the humanities. His talk will center on the social embeddedness of the human sciences with a view to accounting for the impact of the humanities on society at large.

The seminar will be on Zoom:

https://ju-se.zoom.us/j/61234039884

20 december 2022

AI Bildung and the Genealogy of Educational Imaginaries
Lina Rahm is Assistant Professor in the History of Media and Environment with specialization in Artificial Intelligence and Autonomous Systems at the Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden and presents her research on technological change and the education of citizens.

The seminar will be held on-campus in room Hc229 with the possibility to participate on Zoom: https://ju-se.zoom.us/j/68749314350

1 februari 2023, kl 14-16

Röd tro: kulturhistoriska perspektiv på socialism
Stefan Arvidsson, professor i religionsvetenskap vid Linnéuniversitet, talar om kulturhistoriska perspektiv på moderna politiska ideologier, religioner och kommersiella föreställningar och presenterar sin nyutkomna bok Röd tro: socialistisk livsåskådning och religion under tvåhundra år.
Seminariet kommer att genomföras på plats i sal Ha208 på HLK med möjlighet att delta på Zoom: https://ju-se.zoom.us/j/64172795332

13 oktober kl. 14 – 16

Gudomliga komedier: ett tioårigt forskningsprojekt om humor, subjektivitet och transcendens – Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap i Göteborg, presenterar sin nyutkomna Gudomliga komedier. Seminariet kommer både behandla verkets innehåll och den humanistiska forskningens villkor. Kommentator: Ylva Lindberg

HLK, Östbosalen (Hc218)

14 december kl. 14 – 16

Humaniora i ett demokratiskt samhälle: själarnas vägvisare eller stingande broms? – Hampus Östh Gustafsson, doktor i idéhistoria vid Uppsala universitet, talar utifrån sin avhandling om vilken samhällsroll humaniora har tillskrivits vid olika historiska tidpunkter. Presentationen mynnar ut i ett samtal om humanioras roll i vår samtid.

https://ju-se.zoom.us/j/62112371911

17 februari kl. 14 – 16

Varför medicinsk humaniora? – Ylva Söderfeldt, föreståndare för Centrum för medicinsk humaniora och universitetslektor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet, presenterar vad forskning och undervisning i skärningspunkten mellan medicin, kultur och samhälle kan bidra med (och inte).

https://ju-se.zoom.us/j/68409900463

17 Mars kl. 14 -16

Marcia Sá Cavalcante Schuback, professor i filosofi vid Södertörns Högskola, talar utifrån sin Att tänka i skisser om relationen mellan filosofi och konst. Hur är begreppet och bilden förbundna med varandra och hur förhåller sig tänkandet - bildens och begreppets - till verkligheten?

https://ju-se.zoom.us/j/61373025961