Effektivisering av introduktions- och upplärningsprocesser

Är ert företag växande? Vet ni hur ni ska utbilda er personal?

Genom att ha välutvecklade upplärningsprocesser för ny personal möjliggör det för företag att hålla högre kvalitet. Arbetsuppgifter kan utföras effektivare vilket kan medföra ökad konkurrenskraft och lönsamhet.

I dagens globala samhälle kan det krävas högkvalitativa produkter och tjänster för att vara en konkurrenskraftig verksamhet. Det finns ett stort fokus att som företag leverera rätt produkt, i rätt tid, på ett hållbart sätt. Med effektiva introduktions- och upplärningsprocesser kan arbetsuppgifter göras snabbare, i ökad mängd, med bättre kvalitet vilket gör det till ett aktuellt ämne. Detta examensarbete fokuserar på introduktion och upplärning av nyanställda i tillverkande industrier. Examensarbetet har genomförts i samarbete med Nobia AB.

Genom en fallstudie som inkluderade både chefer och medarbetares uppfattning kunde en helhetsbild av företagets nuvarande introduktions- och upplärningsprocess införskaffas. Utifrån en nulägesanalys tillsammans med litteratur kunde en lämplig lösning tas fram.

Studien vill belysa vikten av anställdas kompetens för företagets framgång. Genom välutvecklade och standardiserade processer kan upplärningen för nyanställda effektiviseras. Det möjliggör även att framtida förbättringar och förändringar enklare kan upptäckas och implementeras.

När en introduktions- och upplärningsprocess ska utformas är det viktigt att säkerställa att samma information förmedlas till de nyanställda. Detta kan säkerställas genom ett standardiserat arbetssätt som inkluderar praktiska övningar i en positiv arbetsmiljö. För att uppnå detta behöver hela företaget engageras och skapa en företagskultur som är motiverande med kompetenta handledare.

Genom att ta med er dessa aspekter om introduktion- och upplärning kan ni som företag säkerställa kompetenta medarbetare vilket i framtiden kan möjliggöra ännu mer tillväxt, kunskap och innovation.

Om ni vill diskutera vidare hur ni ska utbilda er personal är ni välkomna att kontakta oss!