Det senaste decenniet har det blivit allt vanligare att fordon har använts som vapen mot civila i terrorattentat. Tillsammans med Weland Stål AB, har vi därför tagit fram en ny sorts fordonsbarriär som ska hindra dessa typer av fordonsattacker.

En fordonsbarriär som ska användas i anslutning till en gågata måste uppfylla fler funktioner än att endast kunna stoppaett fordon. Den måste även ge enkel passage för fotgängare, kunna släppa förbi utryckningsfordon och varuleveranser, och den behöver passa in visuellt. Barriären stoppar fordon genom sin speciella L-form. Formen innebär att när ett fordon kör på barriärenkommer den tippa bakåt och leda om kraften från kollisionen genom sin konstruktion till att verka på underredet på attentatsfordonet och på så vis oskadliggöra det. Eftersom barriären leder om kraften istället för att absorbera kraften kunde den utformas av tunnare profiler vilket möjliggör den att manövreras utan hjälp av motorer. Konceptet är modulärtoch kan monteras ihop i större barriärsgrupper.Genom att placera grupperna med tillräckligt stort mellanrum mellan varje barriärsgruppkan fotgängare enkelt passera förbi. För att minimera fallrisken för de personer som rör sig på området är den nedre delen av barriären nedgrävd i marken och täcks utav en platta. Den mest unika funktionen med barriären är hur den tillåter behöriga fordonsom varuleveranser att passera. En hävarm som går genom barriärens övre del och ned i markinfästningen låser den i stående läge, genom att dra ut den sprint som låser hävarmen på plats kan hävarmen lyftas ur markinfästningen vilket tillåter överdelen att fällas parallellt mot marken. Det behöriga fordonet kan då passera över barriären med hjulen på var sida om den. Genom att integrera en trafikskylt i designen passar den in visuellt i miljön, samt uppfyller en sekundär funktion.