Hur skall min organisation tänka kring hållbara inköp? Vad är en grön inköpsprocess? Och hur navigerar jag rätt bland regelverk, kundkrav och forskningsrapporter? Välkommen till en temaeftermiddag kring gröna inköp.

För att forma din organisations gröna inköpsprocess behöver du förstå tillståndet i världen, värderingstrender och din organisations målbild i miljöarbetet. 

Karin Strömqvist Bååthe har arbetat med miljödriven affärsutveckling i ledande befattningar på flera storföretag såsom CocaCola, DHL Europa och på Tyska Postens Huvudkontor i Bonn, och kommer att dela med sig av kunskap, erfarenheter och kritiska framgångsfaktorer. Anmäl er nedan.

VARFÖR?

Seminariet ger dig insikter och verktyg för att skapa och driva en grönare inköpsstrategi för din organisation. 

► Kunskap om vår nutids viktigaste miljöutmaningar 

► Värderingstrender, Etik, arbetsmiljö, och CSR 

► Checklista för att skapa en hållbar inköpsstrategi – 6 P:n 

► Vanliga miljömärkningar och dess innebörd 

► Fallgropar när man ställer miljökrav 

► Egenkontroll hos leverantörer kontra revisioner 

► Praktiska exempel och metoder från olika företag och branscher 

MÅLGRUPP 

Seminariet är tvärfunktionellt och vänder sig till såväl verksamhets– och företagsledning, upphandlare och inköpare, och marknadsförare.

Plats: JTH E1029

Datum: 2/2 -17

Tid: kl. 12.30 - 17.00 -Registrering och lunch kl. 12.30. Seminariet börjar kl. 13.30

Kostnad: 500:- + moms inkl. lunch

Välkommen!

Jenny Bäckstrand, JTH & Malin Löfving, Träcentrum

Anmälan

Munksjöbron i Jönköping


Kontakt

Studenter i trappan på Jönköping Universitys bibliotek


Hitta hit

Studenter på campusområdet