Anders Öhman är professor i litteraturvetenskap och litteraturdidaktik vid Umeå universitet. Han har forskat och undervisat om svensk romanhistoria, populärlitteratur, norrländsk litteratur och litteraturdidaktik. Han har gett ut böckerna Äventyrets tid (1990), Populära fiktioner (2000), Rötter och rutter (2001), Apologier (2001), Populärlitteratur (2002), De förskingrade (2004), Litteratur och läsning (2015) och Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger (2015). För närvarande är han intresserad av att undersöka vad nya medier innebär för läsningen.

 

 

Bengt-Göran Martinsson är professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot kunskapsbildning och didaktik vid Linköpings universitet sedan 2002. Han också varit verksam som gästprofessor i svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola 2008–2009. Huvuddelen av Martinssons forskning rör kunskapsbildning och didaktiska traditioner inom den svenska skolans litteraturundervisning. I boken Bildningens moderna former (2004) undersökte han hur litteraturundervisning gestaltas i radio- och TV-program. Hur skolämnesföreningar, bland annat Svensklärarföreningen, arbetar undersöktes i Att hävda och vårda ett revir (2012). Ett senare intresse har varit forskning om ämnesdidaktiken som forsknings- och professionsområde, vars resultat presenterats i ett antal artiklar 2012–2015.

 

 

Andrea Castro är docent i spanska med litteraturvetenskaplig inriktning vid Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet. Förutom om litteraturdidaktik, har hon även forskat om latinamerikansk 1800-talslitteratur, översättning, och om den argentinska författaren och poeten María Negroni.

Inom det didaktiska området har hon ingått i forskningsprojektet Främlingskap- och främmandegöring. Förhållningssätt till skönlitteratur i universitetsundervisning, som 2009 gav ut en bok med samma namn. Hon har skrivit läromedel och är medredaktör för en kritisk litteraturhistoria på spanska som gavs ut med Studentlitteratur (Historia de las literaturas hispánicas. Aproximaciones críticas). Hon har också deltagit i projektet Språk för bildning, vars antologi går att ladda ner på http://hdl.handle.net/2077/38992.

Sedan våren 2016, driver Andrea Castro –tillsammans med Azucena Castro, doktorand i spanska vid Stockholmsuniversitet– en poesipodcast som heter Poesía al paso och som man kan läsa mera om på https://poesiaalpasopodcast.wordpress.com/