Fredag 6 oktober

12.30-13.00 Registrering (Arkaden Högskolan för lärande och kommunikation, JU)

13.00-13.15 Välkomsthälsning av Stephan Rapp, VD, HLK (Hb116)

13.15-14.15 Keynote speaker: Anders Öhman: Läsning som karta och äventyr. Om litteraturens”nytta” (Hb116)

14.15-15.15 Forskningspresentationer

 • Forskningspresentationer: Läromedelsstudier (Hc317)
 1. Kreativa män och empatiska kvinnor – röster om författarskap i läromedel för gymnasieskolan (Christoffer Dahl)
 2. Styrdokuments närvaro i läroböcker – en fråga om matriser och om lärares professionalitet (Katrin Lilja Waltå)
 • Forskningspresentationer: Litteraturforskning och -undervisning i högskolan (Hc318)
 1. Litteraturvetenskaplig forskning i Sverige 2000-2016 (Ylva Lindberg)
 2. Litteraturstudiers värde (Katherina Dodou)
 • Forskningspresentationer: Lärares röster (Hc319)
 1. Læreroppfatninger om litteraturundervisningens betydning i norskfaget på ungdomstrinnet (Tove Sommervold)
 2. Svenska med didaktisk inriktning. Några röster (Anna Nordenstam)

15.15-15.45 FIKA (Arkaden)

15.45-16.45 Keynote speaker: Bengt-Göran Martinsson: Producerar litteraturdidaktisk forskning nyttig kunskap? (Hb116)

16.45-18.15 Forskningspresentationer/workshop

 • Workshop (Hc317)
  Tummelisa och litteraturdidaktiken (Katarina Rejman & Eva Söderberg)
 • Panel (Hc318)
  Bottlenecks and thresholds: A research project about critical thinking in English literature courses in teacher education (Hc318)
 1. Stepping through the Narnia wardrobe: Exploring meta-reflection of threshold concepts on a theory-oriented literature course (Ellen Turner)
 2. Multimodal Text Universes and Teaching Creative Thinking (Anette Svensson)
 3. Questioning the Canon: Teaching Historical Critical Thinking (Anna Uddén)
 4. From Tupak to Heaney via Rosa Parks: Utilizing Nikki Giovanni’s Poetry in English Courses (Maria Proitsaki)
 5. Assessment in English Literature: Decoding the Discipline for the Cultural Interpretation of Drama (Anna Fåhreus)
 • Forskningspresentationer: Litteraturundervisning och skolans styrdokument (Hc319)
 1. Att välja rätt – svensklärares textval (Maria Larsson)
 2. Det särskiljande och det allmänmänskliga - om gymnasieskolans litteraturdidaktik (Björn Bradling)
 3. Skönlitteratur i skolans två svensk-ämnen (Catarina Economou & Anna Lyngfelt)
 • Forskningspresentationer: Litteratur och omvärlden (Hc320)
 1. English-Language Literature Teaching and Democratic (Higher) Education (Iulian Cananau)
 2. Literature as a way of thinking and the envisionment-building classroom (Jane Ekstam)
 3. Teaching Literature and the Environment (David Gray)

19.30 Konferensmiddag

 

Lördag 7 oktober

 

09.00-10.00 Keynote speaker: Andrea Castro: Skönlitteratur som inbjudan – varför läsa skönlitteratur inom Moderna språk? (Hb116)


10.00-10.30 FIKA (Arkaden)

10.30-12.00 Forskningspresentationer/workshop

 • Forskningspresentationer: Motiverande läspraktiker (Hc318)
 1. Kroppsliga uttryck och identitetsskapande i mötet med skönlitteratur: Vad innebär det för barn att vara läsare av skönlitterära texter? (Djamila Fatheddine & Catarina Schmidt)
 2. Hur kan språklärare utforma undervisning som motiverar elever att läsa på ett andra- eller främmande språk? En forskningsbakgrund (Mats Tegmark)
 3. Litteraturens roll som plattform för autenticitet och motivation i språkundervisningen (Angela Marx Åberg)
 • Forskningspresentationer: Läsare och läsarter (Hc319)
 1. Litteraturdidaktik – närläsning, upplevelse, förståelse (Maritha Johansson)
 2. Att skapa en läsare: Läsarter och läsare av litterär text i svenskämnets nationella examination på gymnasiet – åren 1968 till 2013 (Eva Nilson)
 3. Det står faktiskt i texten! (Cecilia Rosenbaum)
 • Forskningspresentationer: Perspektiv på litteraturstudier i högre utbildning (Hc320)
 1. Att ta språket till hjälp – det dubbla perspektivets fördel vid fördjupad litterär tolkning (Anna Smedberg Bondesson & Christoffer Dahl)
 2. Litteratur i nya medier och kreativ skrivande i online-litteraturundervisningen (Maren Eckart)
 3. Experiencing Literature: Towards a Third Space (Elisabet Dellming & Charlotta Palmstierna Einarson)


12.00-13.00 LUNCH (Ha108)

13.00-14.30 Forskningspresentationer

 • Panel. (Hc317)
  Vad gör vi när vi läser skönlitteratur? En komparativ inventering av litteraturstudiernas praktik i främmande- och andraspråksundervisning inom universitet och högskola
 1. Att vidga sitt perspektiv – boksamtal och svenska som andraspråk (Helena Aeberhard)
 2. Att läsa en bok på franska – från nybörjarläsare till akademisk skribent på tre terminer? (Ann-Sofie Persson)
 3. ’Fånga bollen och sätta den i krysset’ – lärar- och studentroller i litteratursamtal inom ämnet engelska (Maria Strääf)
 • Forskningspresentationer: Genrers didaktiska potential (Hc318)
 1. Fabula docet – emotionalisering av estetiska språkliga kommunikationsprocesser i ett inlärningssyfte (Iris Ridder)
 2. Bokrecensionen online – en litterär marknadsplats. Att bygga sitt varumärke som kompetent läsare (Lena Manderstedt)
 3. Biografien som utgangspunkt for samtaler om dannelse (Inger-Kristin Larsen Vie)
 • Forskningspresentationer: Litteraturundervisningens design (Hc319)
 1. Spawn 2.0 – Att spela sig till läsning (Caroline Graeske & Stefan Lundström)
 2. Videopoesi: litteraturtolkning som förhandlingsprocess (Heidi Höglund)
 3. Literary analysis and academic writing: A ’summary and response assignment’ from second term English at MdH (Karin Molander Danielsson)

14.30-15.30 Framtidsdiskussion: Litteraturdidaktiskt nätverk - LDN

Sammanfattning och avslutning