Studenter anmäler sig på Pinpong, https://pingpong.hj.se/courseId/17140/launchCourse.do

För andra deltagare finns anmälan här: https://dinkurs.se/lol15