Svensk, europeisk och global produktion står inför ett paradigmskifte där vi träder in i den så kallade fjärde industriella revolutionen och dess digitalisering. För att möta den utmaningen sker en rad olika initiativ inom produktionsforskningen på regional, nationell och internationell nivå. Nu bjuder vi in dig som representant för det regionala näringslivet till en eftermiddag i trendspanande anda. Du får värdefull input kring framtidens produktion, en möjlighet att diskutera med andra företag och forskare samt chansen att initiera framtida samarbeten både vad gäller forskning och utbildning.

Under eftermiddagen reder vi ut vad som händer på Jönköping University (JU) i och med den nya forskningsmiljön Kunskapsintensiv produktframtagning som finansieras av KK-stiftelsen under 10 år. Vi klargör även vad det nationella strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 innebär, hur det kopplar till det tyska statliga initiativet Industrie 4.0 samt vilka möjligheter programmet ger till samverkan. Dessutom tar vi en titt på de första forskningsresultaten som Produktion2030 har genererat.

Välkommen till en eftermiddag på Tekniska högskolan i Jönköping (JTH) den 7 mars 2017. Vi kommer att hålla till på entréplan i hus E (den gula byggnaden).

Obs. Sista anmälningsdatum den 28 februari. 

Program

13.00-13.15

Inledning: forskning och utbildning på JTH
JTHs VD Ingrid Wadskog och JUs vicerektor Mats Jägstam

13.15-13.45

Kunskapsintensiv produktframtagning på JU: vad innebär KK-miljön för företagen i regionen?
Programchef Mats Jackson och Vicerektor Mats Jägstam

13.45-14.15

Produktion2030: hur är programmet uppbyggt och vilka trender ser vi?
Programchef Cecilia Warrol och vice programchef Johan Stahre

14.15-14.45

Resultaten från 18 Produktion2030 projekt: kunskapsutbyte med SMEs
Birgitta Öjmertz, Swerea IVF

14.45-15.45

Diskussionsgrupper: Vilka utmaningar innebär framtidens produktion? Vilka förutsättningar har vi och vad behöver vi för att lyckas?
Fika

15.45-16.15

Sammanfattning diskussionsgrupper

16.15-16.45

Samverkan med JTH: Vilka möjligheter finns det?
Näringslivsansvarig Linda Bergqvist och forskningschef Magnus Granström

16.45-

After work på JTH: ta chansen att knyta nya kontakter och nya möjligheter till samverkan