Sal: Hb116 - chair Eva Alerby

Förskolans möte med "tiggare". Social utsatthet som en etisk och pedagogisk fråga
Klara Dolk


Migration, språkligt lärande och social inkludering INSTÄLLD!!!

Andreas Fejes


Migration, språkinlärning i värdlandet, och den globala engelskans inflytande

Alastair Henry

Sal: Hc113, chair Sven Bölte

Randomiserade kontrollerade studier av interventionsprogram för elever med tidiga läs- och matematiksvårigheter

Henrik Danielsson

Designprinciper för matematikundervisning

Johan Lithner

 

Förskolepraktiker i Sverige, Portugal, och USA, och barns delaktighet i förskolan
Frida Åström

Sal: Hb116 - chair Ylva Hofvander Trulsson

Mobbningsarenor: en socialekologisk undersökning av skolmobbning

Paul Horton

Diskurser om kropp, hälsa och vikt bland lärare i idrott och hälsa

Peter Korp

Sal: Hc113 - chair Vibeke Grøver

Specialpedagogstudenters relationskompetens

Jonas Aspelin

LIKVÄRDIG UTBILDNING FÖR BARN MED SPRÅKSTÖRNING? – En studie av måluppfyllelse, erfarenheter och deltagande

Anna Ekström

”I AM” – ett Erasmus+ projekt om inkludering och kartläggning av skolmiljön för att ge alla elever det stöd de behöver

Eva Björck och Lilly Augustine

Sal: Hb116 - chair Ylva Hofvander Trulsson

Sámi mánná jurddavázzin – Samiska barn som tankevandrare: Berättande och kritiska filosofiska undersökningar i urfolks tidiga barndomspedagogik

Viktor Johansson och Ylva Jannok Nutti

Perspektivtagande hos framtida poliser: effekter av utbildning och praktik

Christina Wikström

Delaktighet för vem/vilka och av vem/vilka i dagens samhälle? Från binär tänkande till en tredje position för social rättvisa

(redovisning av VR projekt PAL) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sangeeta Bagga-Gupta, Jönköping University (projektledare)

Giulia Messina Dahlberg, Göteborgs universitet

Ingela Holmström, Stockholms universitet

Johan Malmqvist, Linné universitet

Gayatri Ahuja, AYJNISHD(D), Ministry of Social Justice Empowerment, India

Sal: Hc113 - chair Vibeke Grøver

Att undervisa konkurrerande historier: Historielärares växlande epistemologiska utgångspunkter

Henrik Åström Elmersjö

Fakturan, fortbildningen och forskningen

Anita Norlund

Kontroversiella frågor i samhällsorienterande undervisning: En komparativ ämnesdidaktisk studie

Henrik Åström Elmersjö

Föreläsningssal

Photo by Dom Fou on Unsplash