Den nationella RUC-konferensen arrangeras två gånger per år. Höstens konferens hölls 24–25 november på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University och arrangerades av enheten för samverkan på HLK.

RUC, som står för regionala utvecklingscentrum (eller motsvarande funktioner) vid lärosäten med lärarutbildningar, är ett nationellt nätverk som ska främja lärosätenas arbete i gemensamma skolsamverkansfrågor, agera som samarbetspart till nationella aktörer inom skolområdet (exempelvis Skolverket och Skolforskningsinstitutet) och fungera som en arena för erfarenhetsutbyte mellan lärosätena i nätverket. RUC-konferenserna hålls varje vår och höst.

Konferensen på HLK var en så kallad lunch-till-lunch-konferens. Efter incheckning och lunch inleddes dagen med föreläsningen "Staden som forskningsarena" av Jan Mellgren, verksamhetschef Center för skolutveckling, Göteborgs stad.

Efter fikat höll Anders Duvkär, chef för skolans organisation och ledning, Skolutvecklingsavdelningen, Skolverket sin föreläsning "Ökade möjligheter till framtida samverkan"

Första dagen gavs även tid för stadsvandring och middag med livemusik av Jönköpingsbandet Högt i tak.

Dag två inleddes med att Björn Åstrand, Universitetslektor UMU, samt ansvarig för rapporten Med undervisningsskicklighet i centrum - ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling, höll sin föreläsning betitlad "Varför professionsprogram för skolans lärare och ledare? Perspektiv på förslaget från en utredarhorisont.”

Därefter var det dags för diskussioner samt summering med Göran Isberg, utbildningsdirektör Jönköpings kommun och Ulli Samuelsson, utbildningschef på HLK.

Efter fikat stod diskussion på schemat. Deltagarna diskuterade utifrån rapporten En nationell nulägesbild av Regionalt utvecklingscentrum (RUC) 2020–21 av Urban Haglind & Lena Öijen, Örebro Universitet.

Konferensens sista föreläsning hade titeln "Omorganisering av samverkansorganisationen på MAU", och hölls av Anna-Lena Månsson, Malmö Universitet.

Konferensen var välbesökt av personal vid lärosäten från Malmö i söder till Sundsvall i norr. Jesper Boesen, samverkanschef på HLK är mycket nöjd med utfallet av konferensen.

– RUC-konferensen fyller en viktig funktion, det märks tydligt. Att få lyssna på intressanta föreläsningar, och utbyta kunskap och erfarenheter från andra lärosäten, är väldigt värdefullt, säger Jesper Boesen.