Den nodgemensamma ULF-konferensen vänder sig till personer som är engagerade inom ULF-projekt och äger rum vid Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University den 27 april 2023.

ULF (Utveckling, Lärande och Forskning) är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Försöksverksamheten har nu förlängts till 2024 som en övergång till permanent verksamhet.

Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University samverkar i den nod där Göteborgs universitet har huvudansvaret.

Läs mer om konferensen här. Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Läs mer om HLK:s arbete och aktiviteter kring ULF-avtalet här eller kontakta samverkanschef Jesper Boesen.