Det nationella RUC-nätverket samlar landets samtliga RUC, regionala utvecklingscentrum eller motsvarande funktioner vid lärosäten med lärarutbildning. Syftet med nätverket är att främja lärosätenas arbete i gemensamma skolsamverkansfrågor, agera som samarbetspart till nationella aktörer inom skolområdet (Skolverket, Skolforskningsinstitutet etc.) och fungera som en arena för erfarenhetsutbyte mellan RUC. Varje vår och höst samlas nätverket för en nationell konferens.

24-25 november 2021 stod Högskolan för lärande och kommunikation värd för konferensen med temat:

Hur organiserar vi oss för att möta framtida behov kring samverkan mellan akademi och skola?

Här kan du läsa en artikel om konferensen.

Presentationerna från konferensen finns publicerade i RUC:s gemensamma BOX.


Nästkommande konferens äger rum 10-11 maj 2022 vid Karlstad universitet (lunch-till-lunch).

Vid frågor, kontakta Samverkanskoordinator Ulrika Stjerndahl.