Nationell RUC-konferens i Jönköping

Onsdag 24 november

Lokal: HLK:s entréhall Arkaden och Hc Ljusgård Plan 1

11.30-13.00 Incheckning och lunch


Lokal: JU-aulan Plan 1

13.00 Invigning och välkommen

13.45 "Staden som forskningsarena"

Jan Mellgren, verksamhetschef Center för skolutveckling, Göteborgs stad


Lokal: Ha209 Plan 2

14.30 Fika

15.00Ökade möjligheter till framtida samverkan"

Anders Duvkär, Chef för skolans organisation och ledning, Skolutvecklingsavdelningen, Skolverket


16.00-18.00 Egen tid

18.00 Stadsvandring från campusområdet till restaurang

19.00 Middag på Ester Kök och Bar (John Bauer Hotel) och helkväll med Högt i takTorsdag 25 november

Lokal: Ha209 Plan 2

9.00 "Varför professionsprogram för skolans lärare och ledare? Perspektiv på förslaget från en utredarhorisont.” Björn Åstrand, Universitetslektor UMU samt ansvarig för rapporten Med undervisningsskicklighet i centrum - ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling

9.30 Diskussioner samt summering med Göran Isberg, utbildningsdirektör Jönköpings kommun och Ulli Samuelsson, utbildningschef Högskolan för lärande och kommunikation.


10.30 Fika i resp. RUC-område


11.00 Diskussion utifrån rapporten ”En nationell nulägesbild av Regionalt utvecklingscentrum (RUC) 2020-21”

Urban Haglind & Lena Öijen, Örebro Universitet

För att delta i diskussionen bör rapporten läsas i förväg. Du hittar rapporten här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11.20 "Omorganisering av samverkansorganisationen på MAU", Anna-Lena Månsson, Malmö Universitet

11.40 Avrundning och stafettstege


12.00 Lunch-to-go