Abstract

AeberhardAtt vidga sitt perspektiv – boksamtal och svenska som andraspråkWord

Bradling - Särskiljande och det allmänmänskliga - om gymnasieskolans litteraturdidaktikWord

Cananau - English-Language Literature Teaching and Democratic (Higher) EducationWord

Dahl - Kreativa män och empatiska kvinnor – röster om författarskap i läromedel för gymnasieskolanWord

Dellming & Palmstierna EinarssonEXPERIENCING LITERATURE: TOWARDS A THIRD SPACEPDF

Dodou - Litteraturstudiers värde inom det akademiska engelskämnetWord

Eckart - Litteratur i nya medier och kreativt skrivande i online- litteraturundervisningenWord

Economou & Lyngfelt - Skönlitteratur i skolans två svensk-ämnenWord

Ekstam - Literature as a way of thinking and the envisionment-building classroomWord

Fatheddine & Schmidt Kroppsliga uttryck och identitetsskapande i mötet med skönlitteratur: Vad innebär det för barn att vara läsare av skönlitterära texter?Word

Fåhraeus Assessment in English Literature: Decoding the Discipline for the Cultural Interpretation of DramaWord

Gray - Teaching Literature and the EnvironmentWord

Höglund - Videopoesi: litteraturtolkning som förhandlingsprocessWord

Johansson - Litteraturdidaktik – närläsning, upplevelse, förståelseWord

Larsson - Litteraturstudiers betydelse för språkutbildning: litteraturdidaktiska perspektiv för ungdomsskola och högskolaWord

Lilja Waltå - Styrdokuments närvaro i läroböcker – en fråga om matriser och om lärares professionalitetWord

Lindberg - Litteraturvetenskaplig forskning i Sverige 2000-2016Word

Lundström & Graeske - Spawn 2.0 - Att spela sig till läsningWord

Manderstedt - Bokrecensionen online – en litterär marknadsplats. Att bygga sitt varumärke som kompetent läsareWord

Marx Åberg -Litteraturens roll som plattform för autenticitet och motivation i språkundervisningen.Word

Molander Danielsson - Literary analysis and academic writing: A “summary and response assignment” from second term English at MDH.Word

Nilson - Att skapa en läsare. Läsarter och läsare av litterär text i svenskämnets nationella examination på gymnasiet – åren 1968 till 2013.Word

Nordenstam - Svenska med didaktisk inriktning. Några röster. Word

Persson - Att läsa en bok på franska - från nybörjarläsare till akademisk skribent på tre terminer?Word

Proitsaki - From Tupak to Heaney via Rosa Parks: Utilizing Nikki Giovanni’s Poetry in English CoursesWord

Ridder - Fabula docet - emotionalisering av estetiska språkliga kommunikationsprocesser i ett inlärningssyfteWord

Rosenbaum - Det står faktiskt i texten!Word

Smedberg Bondesson & Dahl- Att ta språket till hjälp – det dubbla perspektivets fördel vid fördjupad litterär tolkning.Word

Sommervold - reroppfatninger om litteraturundervisningens betydning i norskfaget på ungdomstrinnetWord

Strääf  - ”Fånga bollen och sätta den i krysset” – lärar- och studentroller i litteratursamtal inom ämnet engelskaWord

Svensson - Multimodal Text Universes and Teaching Creative ThinkingWord

TegmarkHur kan språklärare utforma undervisning som motiverar elever att läsa på ett andra- eller främmande språk? En forskningsbakgrund.Word

Turner - Stepping through the Narnia wardrobe: Exploring meta-reflection of threshold concepts on a theory-oriented literature course Word

Uddén - Questioning the Canon: Teaching Historical Critical Thinking Word

Vie - Biografien som utgangspunkt for samtaler om dannelseWord

 

Workshop

Söderberg & Rejman - Tummelisa och litteraturdidaktikenWord

Uddén & Frato - Kritiskt tänkande i skola och högskola: att tänka historiskt och kreativtWord


Panel

Aeberhard, Persson & Strääf - Vad gör vi när vi läser skönlitteratur? En komparativ inventering av litteraturstudiernas praktik i främmande- och andraspråksundervisning inom universitet och högskolaWord

Turner, Svensson, Uddén, Proitsaki & Fåhreus - Bottlenecks and thresholds: A research project about critical thinking in English literature courses in teacher educationWord

 

Sidan uppdaterad