AeberhardAtt vidga sitt perspektiv – boksamtal och svenska som andraspråk Word, 84.8 kB.

Bradling - Särskiljande och det allmänmänskliga - om gymnasieskolans litteraturdidaktik Word, 19.1 kB.

Cananau - English-Language Literature Teaching and Democratic (Higher) Education Word, 13.8 kB.

Dahl - Kreativa män och empatiska kvinnor – röster om författarskap i läromedel för gymnasieskolan Word, 13.6 kB.

Dellming & Palmstierna EinarssonEXPERIENCING LITERATURE: TOWARDS A THIRD SPACE Pdf, 106.6 kB.

Dodou - Litteraturstudiers värde inom det akademiska engelskämnet Word, 18.7 kB.

Eckart - Litteratur i nya medier och kreativt skrivande i online- litteraturundervisningen Word, 14.1 kB.

Economou & Lyngfelt - Skönlitteratur i skolans två svensk-ämnen Word, 129.3 kB.

Ekstam - Literature as a way of thinking and the envisionment-building classroom Word, 12.8 kB.

Fatheddine & Schmidt Kroppsliga uttryck och identitetsskapande i mötet med skönlitteratur: Vad innebär det för barn att vara läsare av skönlitterära texter? Word, 41.8 kB.

Fåhraeus Assessment in English Literature: Decoding the Discipline for the Cultural Interpretation of Drama Word, 14.3 kB.

Gray - Teaching Literature and the Environment Word, 12.8 kB.

Höglund - Videopoesi: litteraturtolkning som förhandlingsprocess Word, 119.4 kB.

Johansson - Litteraturdidaktik – närläsning, upplevelse, förståelse Word, 95.4 kB.

Larsson - Litteraturstudiers betydelse för språkutbildning: litteraturdidaktiska perspektiv för ungdomsskola och högskola Word, 93.7 kB.

Lilja Waltå - Styrdokuments närvaro i läroböcker – en fråga om matriser och om lärares professionalitet Word, 132.7 kB.

Lindberg - Litteraturvetenskaplig forskning i Sverige 2000-2016 Word, 21.4 kB.

Lundström & Graeske - Spawn 2.0 - Att spela sig till läsning Word, 16.6 kB.

Manderstedt - Bokrecensionen online – en litterär marknadsplats. Att bygga sitt varumärke som kompetent läsare Word, 27 kB.

Marx Åberg -Litteraturens roll som plattform för autenticitet och motivation i språkundervisningen. Word, 98.7 kB.

Molander Danielsson - Literary analysis and academic writing: A “summary and response assignment” from second term English at MDH. Word, 13.9 kB.

Nilson - Att skapa en läsare. Läsarter och läsare av litterär text i svenskämnets nationella examination på gymnasiet – åren 1968 till 2013. Word, 113.4 kB.

Nordenstam - Svenska med didaktisk inriktning. Några röster.  Word, 181.3 kB.

Persson - Att läsa en bok på franska - från nybörjarläsare till akademisk skribent på tre terminer? Word, 105.5 kB.

Proitsaki - From Tupak to Heaney via Rosa Parks: Utilizing Nikki Giovanni’s Poetry in English Courses Word, 98.2 kB.

Ridder - Fabula docet - emotionalisering av estetiska språkliga kommunikationsprocesser i ett inlärningssyfte Word, 83.4 kB.

Rosenbaum - Det står faktiskt i texten! Word, 118.9 kB.

Smedberg Bondesson & Dahl- Att ta språket till hjälp – det dubbla perspektivets fördel vid fördjupad litterär tolkning. Word, 13.4 kB.

Sommervold - reroppfatninger om litteraturundervisningens betydning i norskfaget på ungdomstrinnet Word, 15.2 kB.

Strääf  - ”Fånga bollen och sätta den i krysset” – lärar- och studentroller i litteratursamtal inom ämnet engelska Word, 96.6 kB.

Svensson - Multimodal Text Universes and Teaching Creative Thinking Word, 97.2 kB.

TegmarkHur kan språklärare utforma undervisning som motiverar elever att läsa på ett andra- eller främmande språk? En forskningsbakgrund. Word, 13.6 kB.

Turner - Stepping through the Narnia wardrobe: Exploring meta-reflection of threshold concepts on a theory-oriented literature course Word, 89.4 kB.

Uddén - Questioning the Canon: Teaching Historical Critical Thinking Word, 97.2 kB.

Vie - Biografien som utgangspunkt for samtaler om dannelse Word, 18.6 kB.

 

Workshop

Söderberg & Rejman - Tummelisa och litteraturdidaktiken Word, 13.7 kB.

Uddén & Frato - Kritiskt tänkande i skola och högskola: att tänka historiskt och kreativt Word, 25 kB.


Panel

Aeberhard, Persson & Strääf - Vad gör vi när vi läser skönlitteratur? En komparativ inventering av litteraturstudiernas praktik i främmande- och andraspråksundervisning inom universitet och högskola Word, 21.1 kB.

Turner, Svensson, Uddén, Proitsaki & Fåhreus - Bottlenecks and thresholds: A research project about critical thinking in English literature courses in teacher education Word, 45.5 kB.