Den årliga SPARK-konferensen ägde rum den 18 april 2024 på Tekniska Högskolan (JTH). Omkring 90 deltagare var på plats för att ta del av temat "Tillsammans mot Industri 5.0* – resultat från forskning i samverkan."

Under en heldag fick deltagarna ta del av goda exempel på hur forskningen i våra tre styrkeområden stärker svensk industri och dess transformation mot Industri 5.0*. Med hjälp av nya material och tillverkningsprocesser, integrerad produktframtagning och tillförlitlig AI och till stöd för hållbar och resilient industri med människan i centrum blir detta möjligt.

Som gästtalare deltog Ninna Aronsson, Head of Vehicle Platform på Volvo Cars, och Cecilia Warrol, specialist inom industriell forskning och innovation samt progamchef för Produktion2030.

Dagen bjöd också på presentationer av forskare och företagsrepresentanter som berättade om sina erfarenheter och hur forskningen inom SPARK kan göra nytta på riktigt.

Vinnare av årets SPARK Award tilldelades projektet IDEAL, efter deras goda samverkan mellan akademi och företag. Läs mer om projektet här.

SPARK drivs av Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) och är en forsknings- och utbildningsmiljö inom kunskapsintensiv produktrealisering. SPARK ska bidra till att utveckla regionens och Sveriges tillverkningsföretag mot mer kunskapsintensiva produkter och processer.

Våra talare

Ninna Aronsson, Head of Vehicle Platform, Volvo Cars - "Sustainable Challenges and Opportunities for the Car Industry"

Cecilia Warrol, specialist inom industriell forskning och innovation och programchef för Produktion2030 - "Hur kan innovativa Sverige ha en plats i framtidens produktion ur ett globalt perspektiv?"


Konferensprogram

Registreringen öppnar och besökare hälsas varmt välkomna till Tekniska Högskolan i Jönköping.

 

Vår moderator Johan Wangström leder samtidigt en livesändning på LinkedIn.

 

Plats: Tekniska Högskolan i Jönköping, Galleriet (entréplan).

Vår nytillträdda rektor Måns Svensson hälsar oss välkomna. Inledningen fortsätter sedan med moderator Johan Wangström och forskningschef Kerstin Johansen.

 

Plats: Tekniska Högskolan i Jönköping, Fagerhultsaulan (entréplan)

 

Måns Svensson

Kerstin Johansen

Johan Wangström

Upplev en inspirerande morgon med vår första gäst, Ninna Aronsson, som tar oss med på en resa genom utmaningar och möjligheter mot målet att vara koldioxidneutrala till 2040. Utforska spännande perspektiv inom den cirkulära ekonomin och få insikter om materialval, konstruktion och den innovativa satsningen på nästa generations Core Computing och AI - allt för att forma en hållbar framtid. Missa inte detta unika tillfälle att upptäcka vad hållbart företagande verkligen innebär!

 

Presentatör: Ninna Aronsson, Head of Vehicle Platform på Volvo Cars.

 

Plats: Tekniska Högskolan i Jönköping, Fagerhultsaulan (entréplan)

 

Ninna Aronsson

Fika serveras och alla besökare får möjlighet att mingla och titta på projektutställningen.

 

Plats: Tekniska Högskolan, Galleriet (entréplan)

Denna timme leds av in:sures styrkeområdesledare och professor Kristina Säfsten tillsammans med professor Fredrik Elgh, universitetslektor Milad Ashour Pour samt representanter från våra strategiska partners.

 

1. Integrerade produkt- och produktionsplattformar – människa, metod och teknik i samverkan

Resultat från forskningsprojektet IDEAL visar genom industrinära exempel att såväl människa som metod och teknik behövs för framgångsrik integration mellan produkt- och produktionsutveckling.

 

2. Rollen av flexibel automatisering och artificiell intelligens (AI) inom tillverkning

Aktuella trender och utmaningar relaterade till automatisering och mänsklig-robot samarbete inom tillverkning.

 

3. GRACE – en ny satsning inom SPARK

Vi får en kort introduktion till profilen GRACE. Detta forskningsprojekt ska stödja tillverkningsindustrins långsiktiga förmåga att lyckas med den gröna omställningen genom integrerad och plattformsbaserad produktframtagning. Inom profilen kommer flera forskningsprojekt att genomföras tillsammans med medverkande företag och nätverkspartners.

 

Kristina Säfsten

Fredrik Elgh

Milad Ashour Pour

SuMMaC:s styrkeområdesledare tillika professor Ehsan Ghassemali leder oss genom denna timme tillsammans med professor Attila Dioszegi.

 

1. Hur hållbara material och tillverkning bidrar till övergången mot industri 5.0

Hållbara material och tillverkning utgör kärnan i den industriella utvecklingen mot den framväxande industrin 5.0. Under SuMMaC-samtalet kommer du få höra om hur våra pågående flaggskeppsprojekter* och livslånga lärande-aktiviteter* är kopplade till övergången mot industri 5.0. Vi kommer också att ge en framåtblick på våra kommande och framtida utvecklingsaktiviteter inom SuMMaC.

 

* till exempel IFT: Jönköping med fokus på gjutjärnskomponenter.

* ett exempel är CIRCUMET med fokus på kompetensförsörjning inom cirkulär tillverkning av metallkomponenter.

* ett exempel är Center for Sustainable Casting (CSC) och megacasting.

Ehsan Ghassemali

Attila Dioszegi

Plats: Plats: Tekniska Högskolan, Galleriet (entréplan)

Under en timme kommer våra forskare berätta om två viktiga och kompletterande forskningsområden inom AI på JTH. HCIAI:s styrkeområdesledare och professor Ulf Johansson leder samtalet samman med docent Annika Engström.

 

1. Förändringskompetens och lärandekultur - nyckeln till AI Transformation

Artificiell intelligens utmanar organisationers sätt att leda och organisera arbetet, vilket ställer höga krav på förmågan att lära nytt. I takt med den snabba och omvälvande tekniska utvecklingen ökar också intresset för människans roll och möjlighet att påverka samt att orientera sig i en ny verklighet.

 

2. Osäkerhetsuppskattning - betydligt sexigare än det låter

När datadriven AI används för beslutsfattande eller som beslutsstöd, hanteras och kommuniceras osäkerhet och risk av algoritmerna. Förvånande nog är det en mycket svår uppgift även för modern maskininlärning, vilket i värsta fall kan leda till rent vilseledande information. Lyckligtvis finns det en lösning på problemet: conformal prediction, en familj av tekniker i gränslandet mellan vetenskap och magi. Här presenteras grunderna samt Jönköping AI Labs (JAIL) roll i utvecklingen.

 

Ulf Johansson

Annika Engström

Dagens andra gäst, Cecilia Warrol, ger oss en utblick över produktutveckling och produktion med ett internationellt perspektiv. Hur kan innovativa Sverige spela en nyckelroll?

 

Presentatör: Cecilia Warrol, MSc., MBA.

Specialist inom industriell forskning och innovation och programchef för Produktion2030.

 

Plats: Tekniska Högskolan i Jönköping, Fagerhultsaulan (entréplan)

 

Cecilia Warrol

Plats: Tekniska Högskolan i Jönköping, utanför Fagerhultsaulan (entréplan)

Vinnare av SPARK Award 2024 presenteras.

 

Plats: Tekniska Högskolan i Jönköping, Fagerhultsaulan (entréplan)

 

När konferensen slutar tar en enkel after work vid för samtliga konferensdeltagare.

 

Plats: Tekniska Högskolan, Galleriet (entréplan)