25 september

"Forskningskommunikation för forskarens egen skull" - 29 september

I år fyller bloggportalen Vertikals tio år. Vertikals står för forskningskommunikation på ett nytt sätt - med forskarnas egna ord i fokus.

Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi på Jönköping International Business School, Emil Danielsson, f.d projektledare Vertikals, och Lovisa Hamrin, ordförande i Hamrinstiftelsen, pratar om Vertikals, dess historia och betydelse samt om vikten av forskningskommunikation.

2023-08-31