24 april

Lätta sätt att skydda sig på nätet - 24 april

Joakim Kävrestad

Joakim Kävrestad, universitetslektor datavetenskap, Tekniska högskolan vid Jönköping University

Vi hör nästan ständigt om olika säkerhetshot på nätet och hur viktigt det är med cybersäkerhet. Men vem är det egentligen som vill oss illa, hur och varför?
Joakim kommer prata om vilka hot privatpersoner behöver vara uppmärksamma på internet och hur man lättast kan skydda sig.

2023-06-26