21 mars

Unikt projekt förbättrar omsorgen för äldre döva - 21 mars

Yashar Mahmud

Yashar Mahmud, postdoktor på Hälsohögskolan vid Jönköping University

Svårighet att kommunicera och bristande tillit till samhället gör att många döva inte får adekvat vård och omsorg, samt en ensam ålderdom. Men ett unikt projekt i Småland ändrar på det.

Under föreläsningen deltar också Åsa Gustavsson, projektledare Jönköpings Läns Dövas och Teckenspråkigas förbund. Läs mer om Åsa Gustavsson och projektet här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Åsa Gustavsson

Åsa Gustavsson

2023-06-26