Första kvinnliga ortopedingenjören som disputerat i Sverige

Hur fungerar den ortopedtekniska servicen i länder präglade av fattigdom och inbördeskrig? Lina Magnusson blev i fredags den första kvinnliga ortopedingenjören som disputerade i Sverige.

– Försörjningen av ortopedtekniska hjälpmedel påverkas av policy, fattigdom och kulturella aspekter som till exempel attityder gentemot funktionshindrade. För att kunna förbättra den ortopedtekniska servicen i utvecklingsländer måste man identifiera vad som hindrar och underlättar försörjningen av de ortopedtekniska hjälpmedlen. Det är det jag har gjort i min avhandling, förklarar Lina Magnusson.

Studierna är utförda i Malawi, Sierra Leone och Pakistan. Resultaten från avhandlingen visar att patienterna hade bra gångförmåga på jämnt underlag men mer än hälften hade svårigheter att gå på ojämn mark, i trappor och i upp- eller nedförsbackar. Patienter i Malawi var mer nöjda med den ortopedtekniska servicen jämfört med patienterna i Sierra Leone. I Sierra Leone var männen mer nöjda än kvinnorna både med hur hjälpmedlet påverkade den personliga rörligheten och hur de upplevde servicen.

– Efter att ha läst den bristfälliga statistik som finns och gått igenom handskrivna patientregister uppskattar jag att ungefär 20-25 procent av de som behöver ortopedteknisk service i Malawi och Sierra Leone har tillgång till den. Av dem använde majoriteten av patienterna sina proteser eller ortoser trots att ungefär hälften av hjälpmedlen var trasiga och behövde repareras. Mer än en tredjedel av patienterna rapporterade också smärta och sår när de använde sina hjälpmedel, berättar Lina Magnusson.

Avhandlingen visar också att de som arbetade med ortopedteknisk service själva upplevde en oförmåga att leverera ortopedteknisk service med hög kvalitet. Ett hinder är regeringens okunskap och prioritering när det gäller ortopedteknisk service. Resultaten tyder också på att ortopedingenjörernas och ortopedteknikernas utbildning måste förbättras. Majoriteten av utvecklingsländerna, inklusive Sierra Leone och Malawi, bedriver ingen formell ortopedteknisk utbildning vilket resulterar i brist på utbildad personal.

Lina Magnusson försvarade framgångsrikt avhandlingen Prosthetic and Orthotic Services in Developing Countries den 7 november 13.00 2014 på Hälsohögskolan i Jönköping.

Länk till avhandlingen

För mer information, kontakta
Lina Magnusson
072-740 06 37
Lina.Magnusson@hhj.hj.se

2014-11-10