Ny lag om skydd för visselblåsare gäller från och med 17 december 2021.

Från och med den 17 december gäller en ny lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (”Visselblåsarlagen”). Lagen utgår från EU:s nya visselblåsardirektiv och innehåller nya krav och rättigheter jämfört med tidigare lagstiftning.

Visselblåsarlagen skyddar de som visselblåser om missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang där det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Det omfattar till exempel brott mot lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

En av förändringarna med den nya lagen är att en bredare personkrets omfattas av lagens skydd mot repressalier och ansvarsfrihet än tidigare. Förutom arbetstagare och inhyrda arbetstagare omfattas bland annat även arbetssökande, egenföretagare, volontärer, praktikanter och personer i företagsledningen. Dessutom omfattas personer som arbetar hos underleverantörer och entreprenörer. Person som bistår en visselblåsare är också skyddad, som exempelvis skyddsombud.

Visselblåsarlagen innebär också att arbetsgivare med 50 eller fler anställda blir skyldiga att inrätta rapporteringskanaler och att ha rutiner för rapportering. För JU innebär det att sådana rapporteringskanaler ska vara upprättade senast 17 december 2023. JU har därför påbörjat arbetet med att se över hur rapporteringskanaler kan inrättas och vilken dokumentation som behöver tas fram.

Förfrågor kontakta högskolejurist Emma Carlström Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lagen i sin helhet hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.