Jönköping University ligger mitt i centrum och på ett samlat campus finns de fyra fackhögskolorna, Högskolebiblioteket och de andra lokalerna där högskolan bedriver sin verksamhet.

Hälsohögskolan

Hälsohögskolan

Hus G
Besöksadress: Barnarpsgatan 39

Högskolan för lärande och kommunikation

Högskolan för lärande och kommunikation

Hus H
Besöksadress: Gjuterigatan 5 

Jönköping International Business School

Internationella Handelshögskolan

Hus B
Besöksadress: Gjuterigatan 5 

Tekniska Högskolan

Tekniska Högskolan

Hus E
Besöksadress: Gjuterigatan 5 

Rektors kansli

(Service Center)

Högskoleservice

Hus A
Besöksadress: Gjuterigatan 5 
Webbadress: ju.se/student/service.html

Högskolebiblioteket

Högskolebiblioteket

Hus C
Besöksadress: Gjuterigatan 5
Webbadress: ju.se/bibliotek

Studenternas hus

(Studentkåren)

Studenternas hus

Hus D
Besöksadress: Gjuterigatan 1-5
Webbadress: jonkopingsstudentkar.se

Campus Arena

Studenternas hus

Hus J

Högskoleservice

(Internationella relationer, Studenthälsan, antagning och examina mm)

Hus K

Besöksadress: Gjuterigatan 5

Mariedal - konferensanläggning

Mariedal - konferensanläggning

Hus F
Besöksadress: Barnarpsgatan 39