Ledningsgruppen består av högskoledirektör, avdelningschefer, och sekreterare till högskoledirektör.

Högskoleservice

Bibliotek

Campusservice

Ekonomi

HR

Internationella kontoret

IT-service

Kommunikation

Planering

Utbildningsstöd