Nämnden för utbildning och forskarutbildning granskar och följer upp att all utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Jönköping University (JU) uppfyller de kvalitetskrav som JU:s interna regelverk ställer på utbildning samt de krav som svenska staten ställer för högskolans rätt att utfärda statligt reglerade examina.

Ledamöter

Pia Bülow Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., professor, Hälsohögskolan, ordförande/dekan
Pär Sjölander Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., professor, Jönköping International Business School, vice ordförande/prodekan
Christian Sandström Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., biträdande professor, Jönköping International Business School
Nina Edh Mirzaei Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., lektor, Tekniska högskolan
Ulrika Wänström Lindh Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., lektor, Tekniska högskolan
Joel Hedegaard Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., lektor, Högskolan för lärande och kommunikation
Lene Foss Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., professor, Högskolan för lärande och kommunikation
Anders Broström Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., professor, Hälsohögskolan
Toni Bogdanoff Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., doktorandrepresentant
Aušrinė Milašaitė Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., studentrepresentant

Handläggare: Daniel Eriksson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sekreterare: Siv Sjöström

Möten VT2023

 • 18 januari
 • 9 februari
 • 9 mars
 • 31 mars
 • 3 maj
 • 7-8 juni, internat

Möten HT2023

 • 30 augusti
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 29 november
 • 19 december

Möten VT2024

 • 24 januari

Nämnden beslutar om fler datum längre fram.

Protokoll

Protokoll från och med 2012 finns på nämndens sida på intranätet.

Förändring från 1 oktober 2008

Den 1 oktober 2008 ersattes Antagnings- och examensnämnden och Fakultetsnämnden av Nämnden för utbildning och forskarutbildning.

Protokoll från Fakultetsnämnden finns här.