Stiftelsestyrelsen är Jönköping Universitys högsta beslutande organ. Styrelsen är utsedd av regeringen från 1 maj 2022 till och med 30 april 2025.

Riksdagsledamot Annie Lööf (ledamot 2011-01-27—2013-04-30)

Ledamöter i styrelsen

 • Porträtt på Anders Danielsson

  Anders Danielsson

  Ordförande stiftelsestyrelsen Jönköping University
  Visa mer

  Anders Danielsson var landshövding i Västra Götalands län mellan september 2017 och november 2021. Danielsson har tidigare bland annat varit generaldirektör för Säkerhetspolisen, generaldirektör för Migrationsverket, generalsekreterare för Svenska Röda Korset samt länspolismästare vid Polismyndigheten i Skåne län. Danielsson är tingsmeriterad jurist.

 • Porträtt på Søren E. Frandsen

  Søren E. Frandsen

  Vice ordförande stiftelsestyrelsen Jönköping University
  Visa mer

  Søren E. Frandsen är chef för forsknings- och innovationsorganisationen vid Syddansk universitet (SDU). Han är också styrelseordförande på Science Ventures Denmark. Han har tidigare haft tjänsten som Prorektor vid Aarhus universitet.

 • Porträtt Agneta Marell

  Agneta Marell

  Rektor vid Jönköping University
  Visa mer

  Agneta Marell är professor i företagsekonomi, och har varit rektor vid Jönköping University sedan 2017.

 • Porträtt Linda Fransson

  Linda Fransson

  VD
  Gnosjö Automatsvarvning AB
  Visa mer

  Linda Fransson är vd för familjeföretaget Gnosjö Automatsvarvning AB sedan 2012, hon var sedan tidigare delägare i företaget och har haft flera ledande befattningar. Linda Fransson har en teknologie kandidatexamen, inriktning Maskinteknik, från Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

 • Porträtt Mats Eriksson

  Mats Eriksson

  Professor i omvårdnadsvetenskap
  Örebro universitet
  Visa mer

  Mats Eriksson är professor i omvårdnadsvetenskap på institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet och specialistsjuksköterska i intensivvård. Han är ledare för forskningsmiljön FAMN (Barnet, familjen, vården och samhället) samt leder forskargruppen (PEARL (Pain in Early Life).

  Mats Eriksson är medlem i International Association for the Study of Pain - Special Interest Group on Pain in Childhood samt vetenskaplig rådgivare i European Foundation for the Care of Newborn Infants.

 • Porträtt Madelene Sandström

  Madelene Sandström

  Ek lic. och forskare
  Visa mer

  Madelene Sandström innehar licentiatexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet.

  Madelene Sandström var vd för KK-stiftelsen 2009–2018. Tidigare har hon varit vice generaldirektör för VINNOVA (2001–2003) och generaldirektör för Totalförsvarets forskningsinstitut (2003–2009).

  Ledamot i ett antal olika akademier, styrelser och beredningar inom forskning och utbildning.

 • Anders Lysén

  Anders Lysén

  Civilingenjör
  Visa mer

  Anders Lysén har arbetat i ledande positioner inom affärs- och produktutveckling, sälj, leverans, service och support på Telia i över 25 år och senast som divisionschef för Telias Företagskundtjänst. Han har uppdrag som arbetslivsföreträdare i granskning av kvalitetssäkringsarbete för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Anders har under 20 års tid utvecklat samverkan mellan JU och näringslivet. Sedan 1996 är han medlem och sedan 2012 ordförande i branschrådet för Datateknik och informatik som är ett gemensamt organ mellan näringsliv och högskola.

 • Porträtt Maria Jarl

  Maria Jarl

  Universitetslektor
  Göteborgs universitet
  Visa mer

  Maria Jarl är sedan 2012 universitetslektor i utbildningsvetenskap, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Maria Jarl doktorerade 2004 i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och har bl a tidigare arbetat som forskarassistent 2007–2010 vid statsvetenskapliga institutionen där. Maria Jarl har haft ett stort antal ledningsuppdrag bl a som ordförande i det nationella Lärarutbildningskonventet och lärarutbildningsnämnden vid Göteborgs universitet, ledamot i SUHFs expertgrupp för lärarutbildning, samt flera granskningsuppdrag rörande kvalitet i utbildning.

 • Porträtt Linda Fransson

  Åsa Thegström

  Vice President
  Head of Business Unit Training & Simulation
  SAAB
  Visa mer

  Åsa Thegström har arbetat på flera ledande positioner inom SAAB. Thegström är idag ansvarig för Business Unit Training and Simulation. Mellan 2013–2016 var hon kommunikationsdirektör. Hon var vice president Flight Operations, Vricon systems 2011–2013. Mellan 2006 och 2010 var Thegström ansvarig för Commercial Aircraft Programs, Aircraft Services, Saab Support and Services. Thegström har stor erfarenhet av internationella affärer bl a avseende flygplanet Saab 2000.

 • Gina Vu

  Ordförande
  Jönköpings Studentkår
  Visa mer
 • Karin Hellerstedt

  Lärarrepresentant
  Jönköping University
  Visa mer

  Karin Hellerstedt är lärarrepresentant i stiftelsestyrelsen vid Jönköping University. Karin Hellerstedt är biträdande professor i företagsekonomi och arbetar på Jönköping International Business School vid Jönköping University.

   

Adjungerade ledamöter

 • Porträtt Linda Fransson

  Mats Jackson

  Prorektor
  Jönköping University
  Visa mer

  Mats Jackson är prorektor vid Jönköping University. Mats är professor i Innovativ Produktion.

 • Porträtt Linda Fransson

  Emma Carlström

  Sekreterare
  Visa mer

  Emma Carlström är högskolejurist vid Jönköping University.

 • Porträtt Linda Fransson

  Mikael Palmgren

  Ordförande
  Saco-S
  Visa mer

  Mikael Palmgren är ordförande för Saco-S vid Jönköping University. Mikael är universitetsadjunkt i matematik vid avdelningen för matematik, fysik och kemi på Tekniska Högskolan vid Jönköping University