Jönköping University och de fyra fackhögskolorna är med på ett antal olika ackrediteringar och rankninglistor.

Ackrediteringar

AACSB

Jönköping International Business School är sedan 2015 ackrediterade av AACSB.

AACSB ackreditering innebär att skolan genomgår en omfattande institutionell bedömningsprocess med ett intervall på fem år. Ackrediteringen bygger på nio standarder som skolan förväntas uppfylla, med fokus på skolans strategiska ledning, utbildningskvalitet och den impact skolan har genom forskning och samhällsengagemang.

Läs mer om JIBS AACSB-ackreditering

ACEEU - Engaged University

Tekniska Högskolan är sedan 2021 ackrediterade som "Engaged University" av den internationella organisationen ACEEU (Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities).

ACEEU är ett globalt kvalitetssäkringsorgan med säte i Tyskland, som specialiserat sig på att erkänna och främja entreprenörskap och engagemang i högre utbildning för att lärosäten ska ha en större påverkan inom sociala, ekonomiska och kulturella områden.

Läs mer om JTH:s Engaged University-ackreditering

EQUIS

Jönköping International Business School är sedan 2015 EQUIS-ackrediterade.

EQUIS-ackreditering innebär att skolan genomgår en omfattande institutionell bedömningsprocess med ett intervall på tre eller fem år. Ackrediteringen tar ett 360 graders perspektiv på skolans utbildning, forskning och organisation.

Läs mer om JIBS EQUIS-ackreditering

HR Excellence in Resarch

Jönköping University erhöll 2018 utmärkelsen HR Excellence in Research från EU-kommissionen.

Utmärkelsen visar att lärosätet har goda förutsättningar och rätt ambitioner att erbjuda akademiska lärare och forskare utmärkta arbetsförhållanden samt uppfyller kommissionens krav på öppna och transparenta rekryteringsprocesser.

Läs mer om HR Excellence in Research

Rankningar

Kontakt

Times Higher Education World Universities Ranking

Sedan 2023 är Jönköping University med på Times Higher Educations rankning över världens främsta lärosäten. Av världens omkring 20 000 lärosäten i världen så är 1800 med på THE-rankningen. Av dessa rankas Jönköping University på plats 601-800, vilket innebär en placering bland topp 5% av världens lärosäten.

Times Higher Education World University Rankings (THE-rankingen) startade 2004 och räknas som en av de tre viktigaste och mest prestigefyllda internationella högskole- och universitetsrankingarna. Lärosäten i världen utvärderas utifrån fem olika kriterier: undervisning, forskning, citeringar, internationalisering och näringslivsfinansiering. De tre förstnämnda områdena har störst tyngd, och står för 30% vardera.

JU:s starkaste område är internationalisering, där högskolan hamnar på topp 400 i världen.

Läs mer om JU och THE-rankingen

Times Higher Education Young Universities Ranking

Times Higher Education Young Universities Ranking rankar världens främsta lärosäten som är 50 år eller yngre. Jönköping University är placerad i intervallet 201-250 och är på fjärde plats i Sverige.

Financial Times Ranking

Financial Times (FT) genomför årliga rankingar av handelshögskolor och olika typer av affärsprogram. FT-rankingen är högt ansedd över hela världen och bygger på en rad data, inklusive information från tidigare studenter (alumner).

Jönköping International Business School rankades bland de 95 bästa i FT:s European Business School ranking 2021 och 2022 och topp 100 i FT:s Master’s in Management ranking år 2021, 2022 och 2023. 2023 klättrade JIBS hela 20 platser mot föregående år och är nu på plats 64.

Läs mer om JIBS FT-rankingar

US News Best Global Universities Ranking

Amerikanska tidningen US News rankar varje år världens 2000 främsta lärosäten. Jönköping University är med på plats 1208. Jönköping University är enda högskolan i Sverige som är med på rankingen - och ligger före flera svenska universitet. US News är den största amerikanska rankingen.

Global Ranking of Academic Subjects (GRAS)

GRAS, som görs av Shanghai Ranking Consultancy som även ligger bakom den prestigefyllda Shanghai-rankingen, är en ämnesranking. Den rankar lärosäten i världen utifrån forskning i ett antal olika ämnen. Jönköping University tillhör de 300 bästa i världen inom fälten Nursing och Business Administration.