Fotbollstränare utgår ifrån att spelarna förstår instruktionerna

Många tränare inom elitfotboll har inte någon genomtänkt arbetsgång för att försäkra sig om spelarna har förstått givna instruktioner. Det finns också en stor pedagogisk variation i sättet att arbeta med sitt lag och sina spelare. Det slår Per Ohlsson, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University fast i en ny avhandling.

Avhandlingen heter Spelförståelse och kommunikationsförmåga – En fenomenografisk studie över hur elittränare i fotboll söker bekräftelse på om spelare har förstått andemeningen i en instruktion. 23 elittränare inom herrfotboll har intervjuats. Samtliga var aktiva på allsvensk nivå eller högre. Sex hade tränarerfarenhet från landslagsnivå, tolv internationell tränarerfarenhet och tio egen erfarenhet från spel i allsvenskan.

Resultatet visar att fotbollsspelarnas förmåga att löpande kunna läsa av spelets rörelsemönster och agera på ett sådant sätt att det främjar laget, är av avgörande betydelse för hur matchen går.

Nöjer sig med det de ser

Majoriteten av tränarna i studien har alltså inte heller någon uttalad arbetsgång för hur de kan stämma av om spelarna, rent intellektuellt har förstått andemeningen bakom instruktionerna. Tränarna nöjer sig med det de ser under träning och match och utgår ifrån att spelarna förstått.

-Bekräftelse blir mer av slaget att, ”Det här har vi tränat på och jag ser att det följs under match och därmed har jag fått bekräftelse på att spelarna har förstått andemeningen” när det kanske är rena slumpen. Kontentan blir att vi ser det vi vill se, säger Per Ohlsson.

I de fall det inte ser bra ut eller om en spelare agerar fel, trots flera tillsägelser, är det enda alternativet att sälja spelaren.

”Jag kan och jag vet hur det ska vara”

I svaren framkommer också en djupare bild och pedagogisk variation på hur tränarna implementerar sin spelidé eller drar upp taktiska drag inför nästa match. Majoriteten beskriver sättet de arbetar på som ”jag kan och jag vet hur det ska vara”. Att tillvarata den erfarenhet och kompetens spelarna besitter sker endast i undantagsfall och förekommer framförallt bland de tränare som släppt tilltron till övningar och systemtänkande för att mer fokusera på individen och dennes sätt att förstå fotboll. I de fallen presenterar tränaren en idé och för diskussioner med ett antal tongivande spelare för att få del av deras erfarenheter och förankra och utveckla en tanke.

-Det borde vara naturligt för varje tränare att förankra sin idé bland de tongivande spelarna. Nu kan man som tränare på yttersta elitnivå säga att den spelare som inte förmår att följa spelidén inte blir långvarig utan säljs, tränaren behöver inte förankra sin idé utan det är upp till spelaren att följa givna direktiv, säger Per Ohlsson.

Ett kognitivt spel

Spelarens förmåga att läsa spelet, tolka det spelare ser och agera därefter så att det främjar laget är en kognitiv förmåga och benämns som spelförståelse. En förståelse som blir att viktigare att utveckla då spelarna endast är i kontakt med bollen runt en minut under en match (varierar beroende på position) för att under resterande 89 minuter löpande förflytta sig så att de alltid befinner sig i rätt position i relation till övriga spelare och boll. Att spela detta spel utan boll är ett kognitivt spel.

Per Ohlsson anser att fotbollsklubbar och tränare skulle kunna använda sig av avhandlingen för att utveckla sitt ledarskap.

-Genom avhandlingen skulle tränarna kunna lära sig förstå hur spelarna förstår spelet fotboll för att kunna vidareutveckla dem och spelet. Jag tror att pedagogisk och kommunikativ förmåga bland tränare kommer att bli allt viktigare inom idrott, avslutar Per Ohlsson.

Läs hela avhandlingen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information och kommentarer, kontakta Per Ohlsson, per@ohlsson.se

Mobil: 076/135 0910


Per Ohlsson

2019-06-12