Först i Sverige med studentdriven mottagning

Hälsohögskolan vid Jönköping University är tillsammans med Region Jönköpings län och Linköpings universitet först i Sverige med att låta studenter driva en egen mottagning i team där flera professioner ingår.

Satsningen på en klinisk undervisningsmottagning (KUM) har sin grund i en satsning på interprofessionellt lärande (IPL), som gjorts under flera år på Hälsohögskolan. IPL skapas utifrån fyra domäner: värdegrund och etik, roller och ansvar, kommunikation samt team och teamarbete. Det börjar redan under termin ett på respektive utbildning och innebär att det är minst två professioner som samarbetar runt en fråga eller patient. I IPL-Termin 1 ingår fyra program: sjuksköterske-, arbetsterapeut-, ortopedingenjörs- samt socionomprogrammet.

I nuläget ingår tre program i IPL-KUM. Dessa är arbetsterapeut- och sjuksköterskeprogrammet från Hälsohögskolan samt det utlokaliserade läkarprogrammet från Linköpings universitet som ges i samverkan med Region Jönköpings län.

- Vi på Hälsohögskolan är måna om att våra studenter får med sig aktuella färdigheter i sina professionsutbildningar. Framtidens hälsa och sjukvård kommer att bedrivas i stor utsträckning i patienters närområde och det ställer andra krav på de professionella inom vårdyrkena. Därför är det viktigt för oss att anpassa utbildningen så att våra studenter är rustade för framtiden, berättar Agnetha Borell som är universitetsadjunkt vid avdelningen för socialt arbete och IPL-koordinator på Hälsohögskolan.

Porträttbild på tre kvinnor i en korridor.

Från vänster: Margareta Ankarberg, Agnetha Borell och Therese Jonsson som alla arbetar med KUM på Hälsohögskolan.

Det unika med den mottagning som öppnat under hösten är att studenterna arbetar i team med personer som läser andra utbildningar och träffar patienter på plats ute i verksamheten. Under den här perioden har läkarstudenter som läser termin 9 tagit emot patienter tillsammans med sjuksköterskestudenter och arbetsterapeutstudenter i termin 5. Just nu görs satsningen på KUM på Wetterhälsan i Munksjöstaden och Tenhults vårdcentral. I framtiden kommer mottagningen att i första hand förläggas till Råslätts vårdcentral som håller på att byggas.

- På plats finns det en teamhandledare som håller i gruppen. Inför besök går teamet tillsammans med teamhandledare igenom ett patientärende: Hur ska vi som team agera i mötet med patienten? Vilka insatser kan vi behöva göra? och så vidare. Om det är ett läkarbesök som är aktuellt/bokat deltar en professionshandledare som är läkare under besöket och är det ett arbetsterapeutbesök är det istället en arbetsterapeuthandledare, berättar Agnetha Borell.

Oftast filmas besöket (det kan se olika ut beroende på hur verksamheten valt att lägga upp sitt arbete) och då kan studenterna reflektera över vad de fick för information och hur teamet kan förbättras framöver efter besöket. Mycket av vikten i detta moment ligger på teamsamverkan och att lära av varandras professioner men studenterna ska basera sina beslut på god och säker vård.

- Vi är först i landet med att lyckas med en undervisningsmottagning, satsningen går att genomföra just här i och med den utlokaliserade läkarutbildningen från Linköpings universitet, vilket är superroligt. På det sättet fick vi en naturlig möjlighet att införa en KUM, berättar Margareta Ankarberg som är universitetsadjunkt vid Avdelningen för omvårdnad på Hälsohögskolan och ansvarig för sjuksköterskestudenterna inom KUM.

Även personalen på Hälsohögskolan upplever att de arbetat mer interprofessionellt under perioden med att få fram den här satsningen.

- Vi har fått samarbeta mellan professioner även här inne i huset (Hälsohögskolan) vilket är jätteviktigt och har varit väldigt roligt. Det har varit ett enormt arbete med att få igång detta och vi har lärt oss mycket av det, säger Therese Jonsson, universitetsadjunkt vid Avdelningen för rehabilitering och ansvarig för arbetsterapeutstudenterna inom KUM.

Studenterna själva tycker att perioden på KUM har varit välorganiserad och upplever att den har varit lärorik och gett en bättre förståelse för varandras professioner.

Från vänster: Studenterna Aloika Basu, Emelie Holmström och Juliana Babana som spenderat två lärorika veckor med att lära sig mer om varandras professioner på KUM.

- Jag tycker det har varit bra strukturerat, ett bra upplägg med teamhandledaren och med kommunikationen mellan oss studenter, det har verkligen fungerat jättebra. Vi har också kunnat justera upplägget under perioden för att få det att flyta på ännu bättre, berättar Aloika Basu, en av läkarstudenterna som gjort sin KUM-period på Tenhults vårdcentral.

Emelie Holmström och Juliana Babana har spenderat sin KUM-period på Wetterhälsan och har liknande upplevelser.

- Det har varit välstrukturerat och väldigt lärorikt. Jag har inte bara fått med mig nya insikter utan även nya kompisar eftersom samarbetet fungerat så bra, säger Emelie Holmström, som studerar till sjuksköterska.

Juliana Babana, som studerar till arbetsterapeut, fyller i:

- Jag tycker att vi har haft väldigt bra kommunikation mellan varandra i de olika professionerna, i vår grupp var vi två i varje profession så det var bra att alltid kunna bolla med någon ur samma profession. Jag tycker också att jag har fått med mig en ny typ av helhetssyn på patienten, avslutar hon.

Mer om KUM

Hos Region Jönköpings län finns ett längre reportage om KUM, det hittar du via den här länken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

KUM i media

Nyheten om mottagningen har nått flera medier under veckan.

SVT har intervjuat Agnetha Borell - det hittar du via den här länken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

De har också gjort ett längre reportage ifrån KUM - det hittar du via den här länken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

P1 morgon har intervjuat Poonam Chavda som är distriktssköterska och handledare på studenterna i mottagningen - lyssna på inslaget via den här länken. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2020-10-16