Nationell topplacering för Jönköping University

Tre personer arbetar med laboratorieredskap

Hälsohögskolan vid Jönköping University (JU) toppar listan över de mest uppskattade VFU-placeringarna bland sjuksköterske-, röntgensjuksköterske- och biomedicinska analytikerstudenter visar en ny undersökning från Vårdförbundet.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en viktig del av utbildningarna på Hälsohögskolan vid Jönköping University. En nationell enkätundersökning som skickats ut till studenter på sjuksköterskeprogrammen, röntgensjuksköterskeprogrammen och biomedicinsk analytikerprogrammen visar att studenterna på JU är de som uppskattat sina VFU-placeringar mest.

- Vi är stolta över att vi enligt Vårdförbundets undersökning är bäst i Sverige på VFU, det är ett fint kvitto på det hårda arbete som vi gör med VFU-placeringar. Jag vill också här lyfta vår fina samverkan med våra samarbetspartners i Region Jönköpings län och länets kommuner som hjälper oss se till att våra studenter får en bra och lärorik VFU-period, säger Agneta Stenebrand, utbildningschef på Hälsohögskolan.

Lärare och studenter bekräftar bilden

Vården har stått i centrum på många olika sätt under pandemin och nationellt pekar trenden på att ett större antal personer än tidigare år söker till vårdutbildningar, vilket också syns i ansökningsstatistiken på Hälsohögskolan. Samarbetet kring VFU-placeringarna är en viktig del av utbildningen och topplaceringen i Vårdförbundets undersökning är en kvalitetsstämpel för det momentet.

- Jag kan bara instämma med resultatet. Våra studenter kommer tillbaka från VFU med både goda omdömen och ökad förståelse för och kunskap kring sin framtida yrkesroll, berättar Tillan Strand, programansvarig för sjuksköterskeprogrammet.

Joel Skagersten studerar sin sjätte och sista termin på Biomedicinska analytikerprogrammet med inriktning laboratorievetenskap och anser att VFU-perioderna varit viktiga och gett honom en bra insikt i den framtida yrkesrollen.

- Jag har varit på flera VFU-platser, både olika avdelningar på sjukhuset och på en vårdcentral, genom det har jag fått se vilka möjligheter som finns efter examen. Jag fick också se och öva på vissa delar som vi egentligen lärde oss om senare i utbildningen och inom andra områden var det en möjlighet att öva eller gå djupare på vissa saker man bara skrapat på ytan tidigare. Alla mina handledare har varit engagerade och kunniga, berättar han.

Fakta från Vårdförbundet

Så genomfördes undersökningen: Undersökningen genomfördes via en webbenkät under mars och april månad, som skickades till medlemmar i Vårdförbundet Student som går tredje till sista terminen på 25 högskolor och universitet på utbildningarna till sjuksköterska, röntgensjuksköterska och biomedicinsk analytiker samt har en mejladress registrerad i Vårdförbundets medlemsregister.

Av 5 259 mottagare valde 1 258 att besvara enkäten, varav 91 procent sjuksköterskestudenter, 5 procent studenter på utbildningen för biomedicinska analytiker.

Mer information finns hos Vårdförbundet via den här länken. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer?

2021-05-27