Rekordmånga JU-studenter skrev tenta samtidigt

Massar studenter skriver tenta

Torsdagen den 14 december skrev rekordmånga studenter samma tenta – på en och samma gång. Totalt var 574 studenter anmälda och utspridda i olika lokaler på hela Jönköping Universitys (JU) campus. Följ med bakom kulisserna på ”tentaverkstaden” och lär dig mer om hela maskineriet.

En kvinna utomhus

Taylor Stoltenkamp

Tentamen. Tenta. Prov. Förhör. Skrivning. Examination. Kärt barn har många namn. För en del är det ångestfullt medan det är en stor lättnad för andra när tentan äntligen blir av.

Taylor Stoltenkamp är en student från Sydafrika och hon är lite nervös inför tentan.

– Jag har pluggat mycket och jag kommer att vara väldigt lättad när tentan är över. Det känns fantastiskt att få vara en del av den största JU-tentan någonsin. Jag är inte förvånad eftersom föreläsningarna har varit riktigt stora, och jag tycker att organisationen har varit bra inför tentan, säger hon.

En man utomhus

Sisuranga Silva

Hennes studiekamrat Sisuranga Silva är från Sri Lanka, och han är både stressad och glad över att vara klar med allt arbete för terminen.

– Det är väldigt intressant att vara en del av en så stor tenta, det är spännande att se så många ansikten runt omkring sig. Jag tycker att det är väldigt trevligt att det här är den största tentan någonsin för JU eftersom det betyder att lärosätet växer, den här tentan kommer förmodligen att bli ännu större i framtiden. Just nu hoppas jag bara att jag klarar tentan och kan gå vidare till nästa steg i mina studier, säger han.

Taylor Stoltenkamp och Sisuranga Silva är två av 574 studenter som är anmälda att skriva tentan JMIG12 (Microeconomic Principles), en grundkurs i nationalekonomi som många studenter på Jönköping International Business School (JIBS) vid JU går under sitt första år. Att det är så många studenter som skriver tentan samtidigt i år är ett rekord för tentor på plats på högskolan.

Blond kvinna i vit blus

Christina Bergdahl

48 220 studenter inbokade på tentor under 2023

Christina Bergdahl är verksamhetssamordnare på JU med ansvar för tentamen. Tentamensorganisationen är en viktig del i högskolans verksamhet, den utgör en grundbult i högre utbildnings fundament. Ingenting får gå fel när det gäller något så viktigt som studenternas examinationer.

– Vi är vana att hantera många tentamina, under 2022 hade vi tentor på 223 av årets 365 dagar. I år har det hittills varit 48 220 studenter anmälda till 1 783 tentamenstillfällen, säger Christina Bergdahl.

Förberedelserna för tentamenstillfället startar redan drygt två månader i förväg och det är en noga utformad process med många rörliga delar (se fakta nedan). Studenterna själva anmäler sig en månad fram till 10 dagar före tentamen. Närmare 30 olika personer är inblandade i den här dagens stora tentamen, allt från tentamensvärdar till vaktmästeri.

– Jag tror att många kanske inte inser hur stor apparat hela tentamensorganisationen är och hur många olika roller och funktioner som är inblandade. Det är lite speciellt med den här stora tentamen också då den görs som en papperstenta. Lösblad, miniräknare och handsprit – allt måste finnas på plats, säger Christina.

Blond kvinna i svart kavaj

Charlotta Mellander

Även lärarna är på helspänn

Charlotta Mellander är professor i nationalekonomi på JIBS och examinator på kursen där 574 studenter examineras samtidigt. Arbetet fram till dagen då tentamen skrivs är bara en bråkdel av allt arbete som hon och hennes kollegor lägger ner.

– Självklart är det viktigt att hela maskineriet fungerar fram till studenterna har lämnat in sina tentor, sedan tar vårt arbete vid. Då ska vi rätta och betygsätta alla dessa studenters inlämningar och vi har två veckor på oss, enligt JU:s regelverk, säger Charlotta Mellander.

– Då detta är en stor kurs som går precis före jul brukar vi lärare försöka få det klart före ledigheten – både för studenternas och vår skull. Det har nästan blivit en jultradition att vi sitter samlade runt ett stort bord och skickar runt tentorna mellan oss, samtidigt som vi spelar lite julmusik och äter julgodis. Det gör att det blir lite trevligare att rätta så många tentor, avslutar Charlotta med ett leende.

Fakta om papperstentamen

Före tentamen

 • Drygt två månader före tentamensdag – fackhögskolorna beställer tentamenstillfälle. Schemaläggning av dessa görs samt en grovplanering av tentamenslokaler.
 • Lärarna utformar tentamen vilket i många fall tar timmar. Många områden från kursen ska täckas av frågorna, de ska vara lösningsbara givet kursinnehållet, och lösningsunderlag ska tas fram inför rättningsarbetet.
Kvinna i tomteluva

Christina Bergdahl vid sitt skrivbord när alla underlag packas i ordning inför tentamen.

 • Anmälan för studenter öppnar en månad före och stängs tio dagar före tentamensdag, sedan påbörjas detaljplaneringen för tentamensorganisationen. Bland annat bokas lokaler skarpt, tentamensvärdar bokas in, underlag skrivs ut (till exempel omslagssidor och anmälningslistor), som sedan förbereds för värdarna och packas i kartonger som läggs i kassaskåp. Säkerhet är viktigt för tentamina!
 • Värdarna ”bladar” tentorna, det vill säga de lägger en tentamenstes tillsammans med lösblad, försättsblad med anonymiseringskod och platsnummer i en plastficka kallad ”Examination”. Varje sal förbereds sedan och utrustas med papper, miniräknare med mera.
Många bord och stolar

Vaktmästarna är involverade i flera delar av processen. Här syns några av dem när de sätter upp bord och stolar i Campus Arena.

Under tentamen

 • Under själva tentamen hjälper värdarna studenterna att hitta sina platser. Tio minuter innan tentamen startar informerar värdarna studenterna om viktiga förhållningsregler. Värdarna gör sedan ID-kontroll vid skrivplats efter tentamensstart. Rättssäkerheten är verkligen en viktig aspekt i tentamensarbetet.
 • Lärarna går ut i samtliga klassrum för att ta upp eventuella frågor från studenterna under tiden som tentorna skrivs.
 • När tentamen är slutförd lämnar studenterna in skriven tentamen som tas emot av värdarna och en ny ID-kontroll görs samt kontroll av inlämnade blad.
Blond kvinna med lådor

De sista tentamensvärdarna lämnar bygget strax efter 22.00, här tentamensvärd Inga-Lill Johansson med alla tentorna framför sig. En del studenter har riktat pedagogiskt stöd (RPS) vilket bland annat innebär att de får extra tid vid tentamenstillfället.

Efter tentamen

 • Värdarna sorterar alla skrivna tentamen efter tentan är avslutad och det görs efter en anonymiseringskod i bokstavsordning. Sedan läggs alla kartonger med skrivna tentor i kassaskåpet.
 • Dagen efter töms kassaskåpet av en samordnare som ser till att allt är med och ser rätt ut. Sedan hämtar vaktmästarna alla kartongerna och ser till att de levereras till rätt kassaskåp ute på fackhögskolorna där de tar vid för rättningen.
 • Tentorna rättas av samtliga lärare som är involverade på kursen. Detta är ett arbete som ofta tar flera dagar.
 • När rättningen är avklarad samlas tentorna in igen och skickas till JU:s Service Center för inskanning och arkivering.
2023-12-15