Sveriges första heltidsprofessur i Belysningsvetenskap

Tekniska Högskolan var en av de första i Sverige att satsa på belysning. Nu tas nästa steg, när Jönköping University tillsätter Sveriges första heltidsprofessur i Belysningsvetenskap. Myriam Aries tillträdde i september och har en gedigen bakgrund inom internationell belysningsforskning.

Myriam Aries

Myriam Aries kommer närmast från en tjänst som universitetslektor vid Eindhoven Technical University som har en lång tradition inom belysningsforskning. Hon är specialiserad på forskning inom dagsljusapplikationer, visuell komfort och ljusets inverkan på den mänskliga hälsan; doktorsavhandlingen handlade om ljus och hälsa i kontorsbyggnader. Därefter har hon fortsatt att undersöka sambandet mellan ljus och hälsa på jobbet, bland annat under två års postdok-forskning vid NRC Canada och i Eindhoven.

Gemensamma erfarenheter

Ljus är ett komplext ämne – som samtidigt är väldigt lätt att förstå, konstaterar Myriam.

– Alla vet att du behöver ljus för att kunna se, för att kunna läsa och arbeta. Å andra sidan kan för mycket ljus också vara ett problem. Om du någon gång har råkat titta rakt in i helljuset på en bil, så vet du hur det är att bli bländad. Det här är exempel på ljusets visuella effekter. Ljusets icke-visuella effekter är inte lika uppenbara, men har också stor inverkan på oss. I den här delen av världen är vi till exempel väl medvetna om hur bristen på dagsljus vintertid påverkar vår biologiska klocka – att vi blir trötta och till och med deprimerade. Jet lag är ett annat tydligt exempel. Långa resor over tidszoner sätter dygnsrytmen ur spel och påverkar vårt välbefinnande.”

90 procent inomhus

Ljus har helt enkelt stor betydelse för våra liv, för vårt arbete och vår hälsa. Om vi kan lära oss att möta både de visuella och de icke-visuella behoven, så har vi också möjlighet att påverka hur vi mår. Vi kan bli piggare och mer produktiva. Våra kroppar och sinnen föredrar visserligen dagsljus, men med rätt typ av artificiellt ljus, planerat på rätt sätt, så går det att göra stor skillnad. Belysningsvetenskapen är helt enkelt förutsättningen för att ljusdesignen ska bli rätt.

– I västvärlden tillbringar vi upp till 90 procent av vår tid inomhus. Därför måste vi se till att skapa hälsosamma och inspirerande ljusmiljöer i våra byggnader, säger Myriam.

Genom att justera mängden ljus och ljusets färgtemperatur kan artificiellt ljus användas för att få människor att känna sig piggare och mer alerta. På samma sätt kan ljuset användas för att få oss att varva ner.

”Den här kunskapen ger oss möjligheten att förbättra olika arbetsmiljöer. Vi kan till exempel använda den för att skapa bättre förutsättningar för människor som jobbar natt.”

Starkare koppling till utbildning

Som nytillträdd professor vid Tekniska Högskolan har Myriam en nyckelroll i utvecklingen av skolans framtida strategi.

– I år har Ljusdesignprogrammet utvidgats till ett treårigt kandidatprogram. Jag tror att vi har en fantastisk möjlighet att skapa en starkare koppling mellan utbildning och forskning, där våra studenter kan dra nytta av våra forskares kunskap och olika projekt. Avdelningen har precis sjösatt ett masterprogram inom byggnadsteknik, och i framtiden kanske vi har möjlighet att även starta ett masterprogram som är specifikt inriktat på ljus. Det är också intressant att se om vi kan utvidga våra rättigheter att utfärda doktorsexamen, säger Myriam Aries.

– Vi kommer att arbeta intensivt med att utveckla och fördjupa belysningsforskningen vid Jönköping University. Det faktum att KK-stiftelsen har utsett Jönköping University till en KK-miljö med forskning och utbildning inom kunskapsintensiv produktframtagning i samarbete med näringslivet, innebär också många spännande möjligheter.

2016-11-01