Suicidpreventiv dag arrangerades vid Jönköping University

Nina Gunnarsson

Nina Gunnarsson föreläser om självskadebeteende

Den 8 september arrangerades den årliga Suicidpreventiva dagen vid Jönköping University (JU). Ett hundratal deltagare lyssnade till föreläsningar från forskare, Studenthälsan, JU Chaplaincy och Räddningstjänsten, om hur de på olika sätt arbetar med och berörs av suicidprevention.

Karl Hedman

Karl Hedman

Karl Hedman vid avdelningen för socialt arbete på Hälsohögskolan är organisatören bakom den Suicidpreventiva dagen. I över 27 år har han forskat om hur psykiatri, hälso- och sjukvård, socialtjänst och blåljusorganisationer arbetar med suicidintervention, prevention och krisstöd i Sverige och USA.

Varje år upptäcks uppemot 1400 fall av suicid och misstänkt suicid, och över 7000 personer läggs in på sjukhus på grund av suicidförsök eller annat avsiktligt självskadebeteende bara i Sverige. Det finns en allmän uppfattning om att det är unga, vita, kvinnor från medelklassen som drabbas av självskadebeteende. Men enligt föreläsare Nina Gunnarsson, universitetslektor i socialt arbete, finner man personer från alla åldersgrupper, kön och livssituationer som skadar sig.

Våga fråga

Nina Gunnarsson menar på att samtal kring psykisk ohälsa behöver avdramatiseras så att skammen som föreligger ämnet minskar och fler vågar öppna upp. Ett påstående som Morgan Miledal från Höglandets räddningstjänstförbund instämmer i.

"Det är viktigt att skapa en kultur där det är okej att prata om att man mår dåligt," berättar Morgan.

Enligt statistik från Räddningstjänsten räddas livet på runt 90 procent av de personer som uppmärksammas och får hjälp.

"Det är viktigt att berätta för någon om hur du mår. Om du mår dåligt och berättar det för någon kan du få möjlighet att skifta perspektiv och få en stunds vila från eventuella ältande mörka tankemönster. När du berättar för en medmänniska om hur du mår sätter du ord på och beskriver problem som du upplever och kan på så sätt få hjälp. Det är också viktigt att ha självmedkänsla både som människa med suicidtankar och medmänniska som hjälper någon med dessa tankar," förklarar Karl Hedman.

Årets talare:

  • Karl Hedman, lektor, Avdelningen för socialt arbete, Hälsohögskolan
  • Nina Gunnarsson, lektor, Avdelningen för socialt arbete, Hälsohögskolan
  • Jackline Edén, suicidpreventionsamordnare, Räddningstjänsten, Jönköpings kommun
  • Morgan Miledal, Folkhälsosamordnare, Kris och beredskap/Insatsledare på Höglandets räddningstjänstförbund
  • Emelie Wettermark, präst på Chaplaincy, universitetskyrkan
  • Marie Böwing-Lindström och Ann-Louice Jorikson, KBT-terapeuter, Studenthälsan

Behöver du hjälp?

Mår du eller någon i din närhet dåligt? Här kan du få hjälp:

Studenthälsan

Kontakt eller drop-in

1177 Vårdguiden
1177 Jönköping
Mind Sverige
https://mind.se/hitta-hjalp/sjalvmordslinjen/
Suicide Zero
https://www.suicidezero.se/fa-hjalp

2022-09-13