Fredagen den 27 september genomfördes Forskarfredag för åttonde gången i Jönköpings län. Många gymnasieklasser passade på att ”låna en forskare” för att på det sättet får mer kunskap i olika ämnen.

På Science Café kunde besökarna lära sig mer om vad som är ”lagom” att göra, eller vaccin som världens bästa läkemedel. De som gick på Science after work fick bland annat goda råd om mat som är bra för hjärtat.

Forskarfredag arrangeras bland annat för att visa allmänheten hur viktig, spännande och rolig forskning kan vara. Tanken är att skapa en mötesplats för forskare och allmänhet, forskare kan då på ett kortfattat och lättbegripligt vis berätta om sin forskning och visa allmänheten att det finns mycket intressant forskning i Jönköpings län.

Låna en Forskare

För länets gymnasieelever erbjöd Jönköping University, Region Jönköpings län och länets kommuner en möjlighet att låna en forskare. En forskare besöker en klass och berättar om hur det är att arbeta som forskare, varför hen blev forskare eller om sina forskningsresultat. Syftet är att skapa en nära dialog mellan elever och forskare. Ett besök varar ca 40-60 minuter.

Några av de forksningsämnen som eleverna fick ta del av var bl.a forskning kring:

 • Hur våra gener och livsstil påverkar åldrandet, med början tidigt i livet.
 • Hur ett VR-verktyg och mobil app kan hjälpa patienter diagnostiserade med cancer.
 • Digital stress i arbetslivet.
 • Hur människor hjälper och stödjer varandra och hur familjen förändras, jämförelser med andra länder och med hur det var "förr" i Sverige.
 • Svensk historia och Karl XII.

Vetenskapliga samtal med dopp

Under Science Café på Jönköpings läns museum kunde besökarna lyssna till fem forskare inom vitt skilda ämnen samtidigt som det bjöds på kaffe med dopp.

Forskarna för dagen var:

 • Mikael Nordström: Tånnösvärdet/Vidösternsvärdet/Sagas svärd – att analysera och tolka ett förhistoriskt svärd.
 • Petra Wagman: Vad är ”lagom att göra” egentligen?
  Björn Westerlind: Gammal och skör – vad kan det innebära?
 • Dan Lundgren: Direkt- och indirekt ledarskap – vilken betydelse har det för organisationen?
 • Malin Bengnér: Varför är vaccin världens viktigaste läkemedel – och varför är det vissa som tvekar?

Mingel, musik och vetenskap

På kvällen bjöds allmänheten in till Science after work med mingel, musik och vetenskap. Då presenterades forskning om Lek, lärande och autenticitet på High Chaparall, kulturaktiviteter som rehabinsats vid sjukskrivning för psykisk ohälsa – allvar eller skämt? och Mat för hjärtat – myter och fakta. Om ärftliga blodfetter och kolesterol.

Ett 70-tal AW-besökare lyssnade intresserat till diskussionerna.

Forskares möte med allmänheten ger nya idéer

Forskarna som medverkar tycker det är spännande att möta allmänheten och att interaktionen med dem är viktig, frågor och nya uppslag uppstår i dialogen. Det sätter igång nya tankar. Samtidigt bli det tydligt att forskningsvärlden måste bli bättre på att nyttiggöra forskningsresultat och sprida sina resultat snabbare.

Internationell satsning

ForskarFredag är en del av vetenskapsfestivalen European Researchers’ Night. European Researchers’ Night initierades av Europeiska kommissionen 2005, alltid den sista fredagen i september. År 2018 nåddes 1,5 miljoner besökare i hela Europa och närliggande länder.

European Researchers’ Night finansieras Europeiska kommissionen och är en del av Marie Sklodowska-Curie Actions, en del av Horisont 2020.

European Researchers’ Night 2018:

 • 1,5 miljoner besökare
 • 371 städer
 • 30 länder
 • 21 850 forskare

Sedan 2006 har de svenska aktiviteterna knutits samman under det gemensamma namnet ForskarFredag och koordinerats av föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA.