Charles Drury

Varför valde du att studera på IA-programmet?

Valet till att börja studera IA-programmet började med en nyfikenhet kring omvärlden, ett

intresse som växte i tonåren och efter flertalet dokumentärer, böcker och Wikipedia-sessions

ledde till att jag reste först bodde i Tyskland ett halvår för att senare resa en längre tid i

Sydafrika. Dessa upplevelser cementerade min vilja till att försöka göra omvärlden till en lite

bättre plats när jag lämnar den jämfört när jag äntrade den. IA-programmet lockade mig över

andra liknande, då den blandade en bredd intressanta kurser med möjlighet till både

utlandstermin och praktikkurs.


Gjorde du något på sidan av under din studietid?

Under studietiden var jag aktiv de två första åren inom Radio K, där jag också satt med i

styrelsen som Studioansvarig. Detta var innan FUF etablerade sig, annars hade jag naturligtvis sökt mig dit!


Vad gjorde du efter din examen från Jönköping University?

Efter min examen började jag direkt att studera vidare. Detta var efter att jag insett att bistånd-

& utveckling var något jag ville arbeta inom, och valde att söka till Mastersprogrammet i

Utvecklingsstudier på Lunds Universitet. I detta val var praktiken väldigt hjälpsam, då jag

praktiserade på Life & Peace Institute, som bedriver fredsbyggande arbete i Östafrika. Här insåg jag att de flesta som arbetade där hade en Mastersexamen, och insåg att mina chanser att ta mig in i branschen skulle vara enklare om jag också valde att studera vidare.


Vad gör du nu?

För närvarande befinner jag mig i slutet av den utbildningen, och skriver i dagsläget på min Mastersuppsats om kontantbiståndets ökade roll inom humanitärt arbete.

Vad är dina framtidsplaner?

I framtiden vill jag gärna arbeta inom bistånd i någon form. Till en början hade jag helst

hamnat i en mindre organisation samt helst utomlands, för att få en större förståelse för

kontexterna där biståndspengarna slutligen hamnar och få större förståelse av dess effekter,

både positiva- och negativa. Utöver detta vill jag även helst undgå byråkratin inom större

organisationer för att faktiskt kunna se vad effekten av mitt arbete blir.

Jag tror också att biståndet måste genomföras i andra former än det gjort hittills, med mer

hänsyn till de pengarna är ämnade för. Mer ’bottom-up approach’ för att öka

biståndseffektiviteten för lokalbefolkningen.


Berätta gärna om ditt bästa minne från studietiden.

Mitt bästa studieminne är förmodligen då vi fick besök från en SIDA-medarbetare, där han

berättade om den invecklade naturen av biståndsarbete, och hur byråkratin ser ut. Han var

även kritiskt till biståndet i dess nuvarande format, och denna föreläsning ledde till intensiva diskussioner kring bistånd & utveckling. Stackarn fick knappt lämna högskolan då jag fortsatte ställa frågor ända tills han bokstavligen talat lämnade HLK byggnaden.