Social innovation på JU

Det arbetas med sociala innovationer på många olika håll på JU. Här beskrivs några av projekten.

Akademi, näringsliv och grundskola krokar arm

För att lösa komplexa samhällsutmaningar som avfallshantering och energibehov, behövs såväl nya samarbeten som nya idéer. June Avfall och Miljö, Upptech och Jönköping University bjöd in Jönköpings läns grund- och gymnasieskolor till sortergårdssafari och solbilsrace.

Läs mer här >

Mobilkörkort

Frida Lygnegård har på uppdrag av Telia utvärderat ”Mobilkörkortet” – ett digitalt verktyg för barn i åldern 6-9 år som ska hjälpa barn och deras föräldrar att känna sig tryggare på nätet. Utvärderingen visade att Mobilkörkortet kan vara ett användbart verktyg för att möjliggöra en dialog mellan barn och föräldrar om livet på nätet.

Barn med mobil

Hållbarhet ger avtryck på flera plan

Hagagruppen i Bottnaryd är ett vinstdrivande företag som säljer soffor och fåtöljer, men drivs även av andra värden än ekonomisk lönsamhet. Företagandet har blivit ett sätt att göra skillnad i samhället, vilket gjorde hållbarhetsforskaren Duncan Levinsohn på Jönköping University nyfiken.

De vill skapa tillit i romska samhällen

En forskare från Jönköping University coachar ett företag i Rumänien som gör stort avtryck i såväl samhället som i enskilda människors liv.

Forskning ökar kunskaperna om barns och ungas rättigheter

Varken barn eller vuxna i Sverige har tillräckligt god kunskap om barns rättigheter. Att inkludera och prata med barn om frågor som rör dem själva är något vi behöver bli bättre på. Risken är annars att det görs stora arbeten med insatser eller åtgärder som vi vuxna anser är till för barns bästa men som inte gynnar det enskilda barnet. Frida Lygnegård arbetar som forskare på Jönköping University och forskar om barns rättigheter och delaktighet.

De vill få fler att förstå att och hur suicid går att förebygga

Forskare vid Jönköping University har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten studerat Jönköpingsmodellen för suicidprevention.

2023-04-17