Kommunerna i Jönköpings län och Jönköping University har sedan länge ett omfattande samarbete inom utbildning och forskning.

Samarbetet kan ske till exempel inom flexibelt lärande, forskningsprojekt, uppdragsutbildning, studentarbeten och verksamhetsförlagd utbildning. Sedan flera decennier ger högskolan decentraliserade kurser och utbildningsprogram vid de lärcentra som byggts upp i länets kommuner.

De 13 kommunerna deltar i den samverkan i företagsutveckling som startade 2005 genom Science Park-systemet.

Akademin för skolnära forskning och utveckling startade 2008 och är ett nätverk mellan kommuner, företagare och högskolan som tillsammans arbetar för en bättre skola i regionen.