Svenskt näringsliv har globaliserats starkt de senaste decennierna. För att kunna driva och bidra till samhällsutvecklingen måste högskolor och universitet utveckla sin samverkan med näringslivet även internationellt. Detta är bakgrunden till ett nationellt samverkansprojekt som Jönköping University driver tillsammans med sju andra lärosäten.

Projekt: INSA - Internationalisering av samverkan

Medverkande lärosäten: Jönköping University (projektägare), Örebro universitet, Mittuniversitetet, Linköpings universitet, Malmö universitet, KTH, Högskolan i Skövde, Högskolan i Gävle.

Finansiär: Vinnova

Projekttid: 2018-2021

Internationaliseringen av den svenska akademin har kommit olika långt inom olika ämnesområden och på de olika universiteten och högskolorna.

Internationella aktiviteter på högskolor och universitet sker oftast inom utbildning och eller forskning men är sällan kopplade till samverkan med företag och offentlig verksamhet. Lärosätenas nästa utmaning är att bygga kompletta kunskapsmiljöer även internationellt och där kommer samverkan kommer behövas i lika stor grad som på den nationella arenan.

Projektet ska stärka akademins kunskaper och förmåga till samverkan med näringsliv och offentliga verksamheter ur ett globalt perspektiv. 

Varje lärosäte kommer att jobba med delprojekt som gäller bland annat internationella forskningssamarbeten, studentutbyte kopplat till praktik och examensarbeten tillsammans med företag utomlands, samt uppdragsutbildning på internationell nivå. Arbetet ska leda fram till strategier och rutiner för internationell samverkan.

Genom att tydligare internationalisera samverkan kommer akademin kunna höja kvaliteten på utbildning och forskning. När innovationsförmågan hos studenter, lärare, forskare och partners stärks ökar möjligheterna för svenska globala bolag att använda svenska universitet och högskolor än mer i forskning, utveckling och kompetensförsörjning – och därmed stärka sin konkurrenskraft.