De vill få fler att förstå att och hur suicid går att förebygga

Forskare vid Jönköping University har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten studerat Jönköpingsmodellen för suicidprevention, där Räddningstjänsten har en avgörande roll. Arbetssättet kan vara livsavgörande och stärka det lokala och regionala suicidpreventiva arbetet på flera sätt visar resultaten.

Det finns en nollvision för suicid i Sverige, trots det tar varje år drygt 1500 människor sitt eget liv. Inget enskilt arbetssätt för suicidprevention finns i Sverige, men i Jönköpings län har det länge funnits en modell för suicidprevention där Räddningstjänsten har en avgörande roll.

Räddningstjänsten har ett breddat uppdrag att samordna förebyggande arbetet om suicid

I Jönköping har räddningstjänsten ett breddat uppdrag i att samordna det förebyggande arbetet före, under och efter akuta larm om suicid, vilket har undersökts närmare av forskare vid Jönköping University (JU). Resultaten som presenterats i en rapport visar att arbetssättet kan vara livsavgörande.

– Syftet med studien var att ta reda på mer om hur det breda arbetet med suicidprevention bedrivs i praktiken. Genom att intervjua räddningstjänstpersonalen och analysera några ingående metoder har vi tagit reda på mer om deras erfarenheter och upplevelser kring att arbeta enligt modellen, berättar Joy Torgé.

Bred samverkan mellan olika aktörer

Räddningstjänsten har en central, samordnande roll i ett lokalt och regionalt arbete med suicidprevention. Det gäller inte bara vid akuta utryckningar utan också i det fortlöpande suicidförebyggande arbetet, innan suicidhändelser inträffar, och efteråt, i det krisstöd som ges till de drabbade. Modellen innebär också en bred samverkan mellan olika aktörer såsom polis, hälso- och sjukvård, socialtjänst, och ideell sektor.

– Resultaten tyder på att arbete enligt Jönköpingsmodellen kan bidra till att stärka det lokala och regionala suicidpreventiva arbetet på flera sätt. Till exempel kan räddningstjänstpersonal använda sina erfarenheter av att arbeta olycksförebyggande även i sin roll som samordnare i det suicidpreventiva arbetet, säger hon.

Modell som består av tre delar

Jönköpingsmodellen bygger på tre delar. Den första delen är en gemensam larmplan för alla blåljusorganisationer, den andra är ett kommunalt handlingsprogram om trygghet och säkerhet och den tredje tvärprofessionella arbetsgrupper som arbetar med särskilt fokus på suicidprevention och krisstöd. I Jönköpings kommun ingår suicidprevention också som en del i det kommunala handlingsprogrammet för trygghet och säkerhet.

– Eftersom sucidiprevention ingår som en del i kommunens olycksförebyggande arbete blir det synligt och involverar alla kommunens förvaltningar. Det har varit värdefullt att få ta del av forskningsresultaten, det stärker vårt arbete och vi har tillsammans med forskarna från Jönköping University identifierat både förbättringsområden och styrkor, berättar Elin Isfall/Josefin Strand, titel, inom räddningstjänsten i Jönköpings kommun.

 

Räddningstjänsten som samordnare av det suicidpreventiva arbetet

Projektledare för studien vid Jönköping University var Marie Ernsth Bravell, som tillsammans med Karl Hedman och Joy Torgé har arbetat med rapporten.

Läs rapporten ”Suicidpreventivt arbete i Jönköpings län – Exempel på samverkan mellan olika professioner med räddningstjänsten som samordnare”

Mer information hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats

Mår du eller någon i din närhet dåligt? Här kan du få hjälp:

1177 Vårdguiden

https://www.1177.se/Jonkopings-lan/sjukdomar–besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/sjalvmordstankar/till-dig-som-har-sjalvmordstankar/

Mind Sverige

https://mind.se/hitta-hjalp/sjalvmordslinjen/

Suicide Zero

https://www.suicidezero.se/fa-hjalp

Vården.se

https://www.varden.se/blogg/5657-vanta-inte-med-att-soka-hjalp-for-psykisk-ohalsa

 

2023-04-17