Här kan du läsa mer om olika typer av samarbeten som just nu pågår mellan Jönköping University och näringslivet.

Science Park

Science Park stimulerar start, utveckling och tillväxt av kunskapsintensiva företag. Varje år coachas över 1000 personer, många av dem studenter och personal på Jönköping University, med idéer kring nya produkter, tjänster och processer, vilket leder till 300 nya företagsstarter i länet. Science Park Jönköping ägs av Jönköping University tillsammans med Jönköpings Kommun och Habo Kommun.

Partneruniversitet

Jönköping University har ungefär 350 partneruniversitet över hela världen. Vi har utbyten både för studenter, forskare och annan personal.

Steinbeis University MBE

Steinbeis-universitetet i Berlin ger en praktiskt inriktad Master of Business Engineering (MBE) där studenterna inte bara läser kurser utan också arbetar med specifika projekt på uppdrag av företag. Studenterna har där ansvar för interna projekt med stöd från professorer och lärare på universitetet. Kunskapen som de får med sig från utbildningen kan omedelbart omsättas på företaget och användas till nya lösningar, produkter eller tjänster.

JIBS är en av fyra internationella handelshögskolor där studenterna från Steinbeis tillbringar några veckor för att lägga till ett internationellt perspektiv och träffa kvalificerade lärare inom olika områden. De läser också kurser i USA, Japan och Korea. Kurserna på JIBS fokuserar på international management och international marketing, men det finns också tid för företagsbesök, workshopar om interkulturell kommunikation och sociala aktiviteter.

Samarbetet med Steinbeis är en fantastisk möjlighet för JIBS att lära sig mer om hur man kan skapa nya, framgångsrika masterprogram i samarbete med näringslivet. Företagen som deltar får tillbaka sin investering i stort sett samtidigt som investeringen sker.