Broschyr om NFK och exjobb

Klicka på bilden för att läsa vår broschyr om NFK och exjobb!

Näringslivsförlagd kurs (NFK) är en unik möjlighet för er som företag att knyta kontakt med våra ingenjörer under deras utbildning. Kursen gör studenterna bättre rustade för sitt kommande arbetsliv – något som både de själva och ni som företag tjänar på.

För att ge våra studenter en tydlig koppling mellan teori och praktik har vi skapat NFK-kursen. Kursen innebär att studenten har mellan fem och tio veckors praktik ute hos en arbetsgivare. Syftet med NFK är att ge studenten en förståelse för kommande arbetsuppgifter och hur dessa är kopplade till den egna utbildningen.

Varför är NFK bra för er som företag?

Annonsera till våra studenter

Vill du erbjuda våra studenter praktik, jobb, examensarbete med mera? Då kan du annonsera till våra studenter här.

Genom NFK ges ni en möjlighet att under en längre tid lära känna en student och introducera honom eller henne i företaget. Praktikperioden kan bli startpunkten för fortsatt samarbete genom exempelvis projektarbeten och exjobb. Efter det att studenten avslutat sin utbildning har ni chansen att anställa en ingenjör som redan är välbekant och som dessutom är insatt i verksamheten.

Vad kan studenten göra hos er?

Beroende på vilket program och i vilken årskurs studenterna går har de olika färdigheter och kompetenser. Läs mer om vilken kompetens våra studenter har innan de går ut på NFK här. Här är några exempel på möjliga uppgifter:

  • Delta och bidra med kunskap i ett pågående projekt.
  • Genomföra en studie av en pågående produktionsprocess.
  • Prova ett flertal olika praktiska moment som har relevans för studentens utbildning.
  • Bidra med kompetensutveckling på företaget baserat på studentens tidigare kurser och erfarenheter.

Student och arbetsgivare tar tillsammans fram lämpliga praktikuppgifter utifrån aktuella behov och möjligheter. Arbetsuppgifterna ska vara kopplade till de kurser studenten läst tidigare under sin utbildning. Riktlinjer för vilken kompetens studenterna förväntas ha och vilka kurser som ska ha genomförts innan praktiken finns i våra utbildningsplaner uppdelade efter program och inriktning.

Vilken roll har ni som arbetsgivare?

För att praktikperioden ska bli så bra som möjligt för båda parter behöver ni som arbetsgivare

  • tillhandahålla en fysisk arbetsplats (gäller inte våren -21).
  • erbjuda några veckors relevanta, stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter.
  • ge nödvändig introduktion och information kring till exempel säkerhet och arbetsvillkor.
  • tillsätta en handledare som fungerar som stöd under praktiken.

Handledaren är vanligtvis också kontaktpersonen mot Tekniska Högskolan. Handledaren ska ha möjlighet till regelbunden kontakt med studenten och bör även vara väl insatt i de arbetsuppgifter som studenten ska utföra. 

För större uppdrag kan det vara aktuellt för er som uppdragsgivare att ta emot en grupp av studenter istället för en enskild student. Ni avgör själva om ni vill ha en eller flera studenter för uppdraget.

Studenten är själv ansvarig för själva genomförandet av praktiken, det vill säga att ordna en uppdragsgivare samt att genomföra arbetet inom givna tidsramar. Till stöd har studenten, förutom handledaren på företaget, även en kontaktperson på Tekniska Högskolan.

Var kan NFK genomföras?

Det finns ingen geografisk begränsning vad gäller val av uppdragsgivare. Arbetet kan utföras såväl i annan del av landet som utomlands. Normalt utgår ingen ekonomisk ersättning till studenten för resor, boende och liknande.

Hur hittar ni studenter?

Mötesplatser

Om ni som företag är intresserade av att ta emot en eller flera studenter för praktik och vill komma i kontakt med våra studenter, är ni välkomna att delta i någon av följande mässor:

  • Karriärum – återkommande i november varje år.
  • Xjobbsmässan – återkommande i samband med avslutningen i juni varje år.

Studentannonser

JobTeaser Öppnas i nytt fönster. kan ni som företag lägga upp annonser om praktik, sommarjobb, examensarbeten med mera som riktar sig till våra studenter.