Career Center hjälper dig som arbetsgivare att få kontakt med högskolans studenter.

Career Center erbjuder möten i olika former mellan arbetsgivare och studenter från samtliga fackhögskolor vid Högskolan i Jönköping.

Annonsera till studenter

Du som arbetsgivare har möjlighet att annonsera ut olika erbjudanden riktade mot våra studenter på Careeer Centers Jobbportal. Jobbportalen är bara åtkomlig för studenter på Högskolan i Jönköping och annonsen är kostnadsfri. Annonserna kan gälla jobb, extrajobb, sommarjobb, traineeprogram, praktik, Internships, erbjudande om examensarbete/projektarebete, m.m.

En guide finns att tillgå för att hjälpa dig på vägen. Har du några frågor eller problem kontakta Career Center via careercenter@ju.se

Arbetsmarknadsdagar

På Högskolan i Jönköping arrangeras arbetmarknadsdagar. För mer information och aktuella datum se Arbetsmarknadsdagar.

Career Centers verksamhet

Career Center är en mötesplats mellan yrkesliv och högskola och vänder sig till  studenter vid fackhögskolorna i Jönköping.

Career Center vill stärka studenternas förutsättningar att få ett lämpligt arbete efter examen genom:

  • Möten med representanter för yrkeslivet
  • Karriärvägledning
  • Programverksamhet i form av seminarier, kurser och projekt
  • Information om arbetsmarknaden

Career Center vill även underlätta för yrkeslivets representanter att komma i kontakt med högskolan och dess studenter.

Har du funderingar om samarbete — kontakta Career Center!