Betydelsefulla bidrag inom utbildning och forskning ges idag av bland annat Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse, Lennart "Aktiestinsen" Israelsson, Stiftelsen Inger, Arne och Astrid Oscarssons Donationsfond, Gunnar Randholms stipendier, Bertil och Britt Svenssons stiftelse för belysningsteknik samt Henry och Silvia Tofts stiftlese. 

Jönköping University har även många finansiärer inom t ex olika forskningsinriktningar - du kan läsa mer om de finansiärerna på respektive forskningsinriktnings sida.

Forskningsinriktningar vid Jönköping University »