Sue-Ellen Njekwa

Varför valde du att studera på IA-programmet?

Jag valde att studera på IA-programmet eftersom globala studier är ett bra sätt att få en

djupare förståelse av globala frågor. Det är ett spännande och viktigt ämne som lägger stor

vikt vid ekonomi, kultur, utbildning och statsvetenskap och undersöker vilken inverkan de

har på samhället. Jag har även ett intresse för utrikes- och biståndspolitik. Min bakgrund, och särskilt min familj, spelar dessutom en viktig roll för mitt intresse i globala sttudier. Förutom att få kunskap om interkulturella tillvägagångssätt tror jag att studenter som tar examen från globala studier programmet vanligtvis kommer att förvärva och förfina överförbara färdigheter som deras forskning, analytiska färdigheter och kommunikationskunskaper. Jag fick möjlighet att studera utomlands under utbytesstudier på Pennsylvania State University, även känd som Happy Valley. Det var sällan en tråkig stund på Penn State- University Park campus. Den grundades 1855 och är en offentlig utbildningsinstitution med över 40 000 studenter och en livlig atmosfär. Det var cirka mer än 1 000 klubbar och organisationer på campus, och det fanns stora möjligheter att engagera sig i campuslivet. State College i centrala Pennsylvania är en charmig och levande college stad med en mängd livliga barer, restauranger och kaféer och massor av saker att se och göra. På helgerna kunde vi gå och titta på Penn States fotbollslag eller basketlag på Beaver Stadium, det var roliga upplevelser. Förutom att träffa amerikanska studenter fick vi träffa andra internationella studenter som kom från olika delar av världen. Att studera utomlands är en möjlighet att läsa kurser som inte ges hos JU, och även testa en ny akademisk miljö och få nya perspektiv. På Penn State läste jag kurser i internationella relationer, geografisk miljösystemvetenskap, psykologi, kriminologi och världsreligioner. Under utbildningen fick jag träffa underbara föreläsare och såklart fantastiska människor från mitt program som nu är vänner för livet.


Gjorde du något på sidan av under din studietid?

Utöver mina studier har jag varit verksam i ett flertal organisationer och verksamheter

som berör internationella relationer. Jag är ordförande på Värnamo FN-förening och

har i denna roll lett flera kampanjer. Mina främsta arbetssysslor är att representera och

organisera aktiviteter på såväl lokal och nationell nivå. Jag var också i styrelsen med

Jönköpings FN-distrikt och har arbetat som ungdomsrepresentant för Värnamo

FN-förening. Som ungdomsrepresentant har jag deltagit i Model United Nations

konferenser. Där var jag en av kandidaterna som valdes från Svenska FN-förbundet


för att delta i WFUNA:s sjätte Human Rights Training Program: “so you want to be

the next high commissioner på FN kontoret i Genev ” I detta program deltog jag I ett

sex månader långt projekt tillsammans med Svenska FN-förbundet och Värnamo

FN-förening. Ett annat program jag deltog i var Emerging Leaders vid

Europaparlamentet i Bryssel; i detta program arbetade vi med att presentera

deklarationen av migration och utveckling. Jag har jag även arbetat som volontär för

UNDP i Stockholm i samband med att Human Development Report sjösattes av

statsminister Stefan Löfven och FN-administratör Helen Clarke. Jag var en av delegat

som deltog på Youth Assembly på FN:s huvudkontoret i New York och även på

Climate Reality Corps i Las Vegas, där jag fick möjlighet att träffa USA s Fd. vice

president Al Gore. Jag har också varit en CGI U campusrepresentat för Clinton

Foundation där har jag också varit involverad i “The Coppin Community Centre i

Chicago”vi fick också arbetar med en COVID-19 student aktionsfond. Ett initiativ

lanserat av Bill Clinton och Chelsea Clinton. Fonden ämnar behandla sjukvård,

ekonomi och sociala effekter i sviterna av viruset. Utöver mitt deltagande i

ovannämnda organisationer har jag varit politiskt aktiv och arbetat för kvinnors

rättigheter och jämställdhet.


Vad gjorde du efter din examen från Jönköping University?

Jag började jobba direkt efter jag tog examen, just nu har jag en tjänst på 80%.


Vad gör du nu?

I detta skede studerar jag en Masters i Globala studier vid Göteborgs universitet, men jag ska inrikta mig i Fred och konflict eftersom jag vill ha en bred kompetens med kunskaper om

konflikhantering och hur fred och rättvisa kan befrämjas på nationell och global nivå.


Vad är dina framtidsplaner?

Efter att jag avslutat mitt masterprogram planerar jag att arbeta med en icke-statlig

organisation som främjar effektiva strategier för förebyggande av konflikter och

fredsbyggande, och aktivt stödjer och kopplar ihop människor som arbetar för fred

över hela världen. I grund och botten en som är tillägnad visionen om en värld utan

krig.


Berätta gärna om ditt bästa minne från studietiden.

Det var när jag jobbade som påverkans-praktikant på Rädda Barnen i Stockholm på

internationella programmet (Thematic section). Mina arbetsuppgifter var mycket omväxlande och innebar en möjlighet att utveckla min projektledarförmåga. De

dagliga uppgifterna handlade bland annat om att arrangera möten, konferenser, skriva

rapporter och läsa motioner från riksdagen som handlar om utvecklingsbistånd,

internationell politik och barns rättigheter. Huvuduppgiften var att undersöka hur

Rädda Barnen ska påverka Sveriges bistånd. Påverkans-arbetet handlade om att

granska politik och att försöka påverka förflyttning av åsikter och/eller politiska

program, samt att respektera och genomföra barns rättigheter. Att också påverka

beslutsprocesser på regional, kommunal och nationell nivå i Sverige och inom EU och

inom FN-systemet. Det var väldigt spännande att jobba där, men på grund av Covid

fick vi senare arbeta hemifrån, så resten av min praktik genomfördes via Teams.